Aktuality

Ocenění archivářky Archivu města Plzně Kateřiny Fantové

Ocenění archivářky Archivu města Plzně Kateřiny Fantové

Ve dvoraně Českého muzea hudby v Praze byly ve středu 19. dubna 2017 vyhlášeny výsledky jubilejního 20. ročníku celostátní soutěže Média na pomoc památkám (cena Prix non pereant) za rok 2016. Je velmi potěšující ocenění archivářky z Archivu města Plzně Mgr. Kateřiny Fantové a získání třetího místa v kategorii publicistika za soubor článků v časopise Vítaný host v Plzeňském kraji o historických proměnách města Plzně.

Zobrazit článekVytvořen: 20. 4. 2017 | Autor: Jitka Janečková
Pokračování přednášek

Pokračování přednášek

Archiv města Plzně srdečně zve na pokračování přednášek od 14. února 2017, které se konají od 16.30 hodin v sále Velkého klubu Magistrátu města Plzně, nám. Republiky 1 (radnice).

Zobrazit článekVytvořen: 10. 1. 2017 | Autor: Jitka Janečková
Dějiny města Plzně 2 (1788–1918)

Dějiny města Plzně 2 (1788–1918)

Druhý svazek projektu Dějiny města Plzně, který je zaměřen především na 19. století, je opět kolektivní monografií, na níž se podílelo 19 autorů, tentokrát převážně z plzeňských paměťových institucí. Publikace mapuje historii města Plzně v "dlouhém" 19. století, avšak přesahuje jeho dolní i horní časový mezník. Knihu je možné opět zakoupit, kromě knižní distribuce, také v Archivu města Plzně za 799 Kč.

Zobrazit článekVytvořen: 14. 12. 2016 | Autor: Jitka Janečková
Veduty z fondů Archivu města Plzně na webu

Veduty z fondů Archivu města Plzně na webu

Některé veduty uložené ve sbírkách či fondech Archivu města Plzně jsou nově zpřístupněny prostřednictvím webové aplikace Veduty v českých a slovenských archivech, která shromažďuje snímky a bližší údaje o obrazových pramenech vzniklých do roku 1850 a uložených v českých a v budoucnosti i ve slovenských archivech.

Zobrazit článekVytvořen: 12. 7. 2016 | Autor: Jitka Janečková
Poslední ročník sborníku Minulostí západočeského kraje v prodeji

Poslední ročník sborníku Minulostí západočeského kraje v prodeji

V prodeji je poslední číslo sborníku Minulostí západočeského kraje 49, pro který Rada města Plzně dne 10. března 2016 schválila prodejní cenu 250,- Kč včetně DPH.

Zobrazit článekVytvořen: 21. 3. 2016 | Autor: Jitka Janečková
Ceník služeb (2015)

Ceník služeb (2015)

Od 1. března 2015 platí nový Ceník služeb pro badatele Archivu města Plzně. Vychází ze Sazebníku služeb a reprodukčních poplatků platného ve veřejných archivech (Příloha č. 4 k vyhlášce MV č. 213/2012 Sb., kterou se mění vyhl. MV č. 645/2004 Sb.).

Zobrazit článekVytvořen: 23. 3. 2015 | Autor: Jitka Janečková
Dějiny města Plzně 1

Dějiny města Plzně 1

První svazek Dějin města Plzně. Do roku 1788, který zpracoval kolektiv devatenácti autorů, představuje pohled současné historiografie a dalších oborů na nejstarší dějiny Plzně. Neopomíjí ani prehistorické období a výrazněji akcentuje význam Staré Plzně a její kontinuitu s dějinami Nové Plzně. Knihu je možné zakoupit také v Archivu města Plzně za 799 Kč.

Zobrazit článekVytvořen: 27. 8. 2014 | Autor: Jitka Janečková
 

Aktuality

Ocenění archivářky Archivu města Plzně Kateřiny Fantové

Ve dvoraně Českého muzea hudby v Praze byly ve středu 19. dubna 2017 vyhlášeny výsledky jubilejního…

Pokračování přednášek

Archiv města Plzně srdečně zve na pokračování přednášek od 14. února 2017, které se konají od 16.30 hodin…

 
© 2017 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel: +420 378 032 600   |   archiv@plzen.eu
Znak města Plzně

Vytisknout   |   Nahoru Město Plzeň|   Prohlášení o přístupnosti   |   Právní ujednání   |   Správa serveru