Aktuality

Vzácné archiválie Archivu města Plzně prohlášeny za archivní kulturní památky

Vzácné archiválie Archivu města Plzně prohlášeny za archivní kulturní památky

Dne 14. července 2017 rozhodlo Ministerstvo vnitra ČR o prohlášení nejcennějších archiválií z fondů Archivu města Plzně za archivní kulturní památky podle 21 odst. 4 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů. Stalo se tak na základě žádosti Archivu města Plzně a schválení Radou města Plzně ze dne 6. dubna 2017 (usnesením č. 73).

Zobrazit článekVytvořen: 21. 7. 2017 | Autor: Jitka Janečková
Nový ročník sborníku Minulostí západočeského kraje v prodeji

Nový ročník sborníku Minulostí západočeského kraje v prodeji

V Archivu města Plzně je již v prodeji je nové číslo sborníku Minulostí západočeského kraje 50, pro které dne 1. června 2017 Rada města Plzně schválila prodejní cenu 310,- Kč včetně DPH.

Zobrazit článekVytvořen: 8. 6. 2017 | Autor: Jitka Janečková
Již čtvrtý ročník Dne otevřených dveří a tvůrčí dílny Archivu města Plzně poprvé

Již čtvrtý ročník Dne otevřených dveří a tvůrčí dílny Archivu města Plzně poprvé

Archiv města Plzně pořádá již počtvrté, u příležitosti Mezinárodního dne archivů, dne 15. června 2017 Den otevřených dveří. Prologem budou tvůrčí dílny archivu v rámci Historického víkendu 9.-11. června 2017.

Zobrazit článekVytvořen: 22. 5. 2017 | Autor: Jitka Janečková
Ocenění archivářky Archivu města Plzně Kateřiny Fantové

Ocenění archivářky Archivu města Plzně Kateřiny Fantové

Ve dvoraně Českého muzea hudby v Praze byly ve středu 19. dubna 2017 vyhlášeny výsledky jubilejního 20. ročníku celostátní soutěže Média na pomoc památkám (cena Prix non pereant) za rok 2016. Je velmi potěšující ocenění archivářky z Archivu města Plzně Mgr. Kateřiny Fantové a získání třetího místa v kategorii publicistika za soubor článků v časopise Vítaný host v Plzeňském kraji o historických proměnách města Plzně.

Zobrazit článekVytvořen: 20. 4. 2017 | Autor: Jitka Janečková
Dějiny města Plzně 2 (1788–1918)

Dějiny města Plzně 2 (1788–1918)

Druhý svazek projektu Dějiny města Plzně, který je zaměřen především na 19. století, je opět kolektivní monografií, na níž se podílelo 19 autorů, tentokrát převážně z plzeňských paměťových institucí. Publikace mapuje historii města Plzně v "dlouhém" 19. století, avšak přesahuje jeho dolní i horní časový mezník. Knihu je možné opět zakoupit, kromě knižní distribuce, také v Archivu města Plzně za 799 Kč.

Zobrazit článekVytvořen: 14. 12. 2016 | Autor: Jitka Janečková
Veduty z fondů Archivu města Plzně na webu

Veduty z fondů Archivu města Plzně na webu

Některé veduty uložené ve sbírkách či fondech Archivu města Plzně jsou nově zpřístupněny prostřednictvím webové aplikace Veduty v českých a slovenských archivech, která shromažďuje snímky a bližší údaje o obrazových pramenech vzniklých do roku 1850 a uložených v českých a v budoucnosti i ve slovenských archivech.

Zobrazit článekVytvořen: 12. 7. 2016 | Autor: Jitka Janečková
Předposlední ročník sborníku Minulostí západočeského kraje stále v prodeji

Předposlední ročník sborníku Minulostí západočeského kraje stále v prodeji

Na prodej je stále předposlední ročník sborníku Minulostí západočeského kraje 49, pro který Rada města Plzně dne 10. března 2016 schválila prodejní cenu 250,- Kč včetně DPH.

Zobrazit článekVytvořen: 21. 3. 2016 | Autor: Jitka Janečková
Ceník služeb (2015)

Ceník služeb (2015)

Od 1. března 2015 platí nový Ceník služeb pro badatele Archivu města Plzně. Vychází ze Sazebníku služeb a reprodukčních poplatků platného ve veřejných archivech (Příloha č. 4 k vyhlášce MV č. 213/2012 Sb., kterou se mění vyhl. MV č. 645/2004 Sb.).

Zobrazit článekVytvořen: 23. 3. 2015 | Autor: Jitka Janečková
Dějiny města Plzně 1

Dějiny města Plzně 1

První svazek Dějin města Plzně. Do roku 1788, který zpracoval kolektiv devatenácti autorů, představuje pohled současné historiografie a dalších oborů na nejstarší dějiny Plzně. Neopomíjí ani prehistorické období a výrazněji akcentuje význam Staré Plzně a její kontinuitu s dějinami Nové Plzně. Knihu je možné zakoupit také v Archivu města Plzně za 799 Kč.

Zobrazit článekVytvořen: 27. 8. 2014 | Autor: Jitka Janečková
 

Aktuality

Vzácné archiválie Archivu města Plzně prohlášeny za archivní kulturní památky

Dne 14. července 2017 rozhodlo Ministerstvo vnitra ČR o prohlášení nejcennějších archiválií z fondů…

Nový ročník sborníku Minulostí západočeského kraje v prodeji

V Archivu města Plzně je již v prodeji je nové číslo sborníku Minulostí západočeského kraje 50, pro…

 
© 2017 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel: +420 378 032 600   |   archiv@plzen.eu
Znak města Plzně

Vytisknout   |   Nahoru Město Plzeň|   Prohlášení o přístupnosti   |   Právní ujednání   |   Správa serveru