Plzeň si připomene Mezinárodní den archivů

Archiv města Plzně při této příležitosti představí dne 15. května 2024 to nejcennější, co archivní depozitáře skrývají – archiválie prohlášené za archivní kulturní památky, a to včetně rukopisu s vyobrazeními saské dynastie Wettinů, který získal statut archivní kulturní památky teprve v lednu tohoto roku.

Budova archivu ve Veleslavínově 19 bude přístupná od 9 do 17 hodin, a to vždy po 15 minutách (vstup ze dvora přes budovu radnice). Zájemci si budou moci zakoupit i publikace vydané archivem.

Na akci je nutné se předem objednat na tel. 378 032 601 nebo e-mailem na archiv@plzen.eu.

Současně se zpřístupněním archiválií proběhne v Petákově sále plzeňské radnice přednáška PhDr. Kamila Boldana, odborného pracovníka v Oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny ČR v Praze, o dvou z těchto archivních kulturních památek, a to o zmíněném rukopise s portréty Wettinů a o tzv. Oseckém žaltáři. Přednášky začínají v 11.00 a 15.30 hod.

pozvánka - nová