Archivní fondy a pomůcky

Pro vyhledávání ve fondech a sbírkách Archivu města Plzně lze využít:

Tematická kategorizace archivních fondů:

Fondy města
Fondy okresu
Cechy a společenstva v Plzni
Školy v Plzni
Církevní fondy a spolky v Plzni
Dělnické hnutí
Podniky a instituce v Plzni
Spolky, instituce a korporace podpůrné a hospodářské v Plzni, pojištění zdraví
Spolky a svazy politické, národní a studentské
Spolky stavovské v Plzni
Tělovýchova, vojenství, sbory požární ochrany
Obce Velké Plzně
Osobní fondy

Sbírky:

Sbírka listin
Sbírka cizích listin
Sbírka rukopisů
Sbírka literárních pozůstalostí
Sbírka fotografií
Sbírka map a plánů
Sbírka grafických listů
Sbírka diapozitivů
Sbírka negativů
Sbírka hudebnin
Sbírka opisů
Sbírka patentů
Sbírka gramofonových desek, filmů, magnetofonových záznamů, videokazet
Sbírka plzeňských tisků
Sbírka divadelních plakátů plzeňských
Sbírka pečetidel a razítek
Sbírka varií
Sbírka mikrofilmů
Sbírka dokumentů k roku 1848
Sbírka dokumentů k létům 1914–1919
Sbírka dokumentů plzeňského odboje 1938–1945
Sbírka dokumentů k odboji 1939–1945
Sbírka dokumentace osvobození americkou armádou
Sbírka dokumentace k okupaci Plzně 1968
Sbírka dokumentů z přelomu let 1989–1990
Sbírka dokumentace ke skautingu
Sbírka vlastivědných popisů obcí bývalých soudních okresů Plzeň a Blovice