Archivní fondy a pomůcky

Pro vyhledávání ve fondech a sbírkách Archivu města Plzně lze využít:

 • Tematická kategorizace archivních fondů ↴

  • Fondy města
  • Fondy okresu
  • Cechy a společenstva v Plzni
  • Školy v Plzni
  • Církevní fondy a spolky v Plzni
  • Dělnické hnutí
  • Podniky a instituce v Plzni
  • Spolky, instituce a korporace podpůrné a hospodářské v Plzni, pojištění zdraví
  • Spolky a svazy politické, národní a studentské
  • Spolky stavovské v Plzni
  • Tělovýchova, vojenství, sbory požární ochrany
  • Obce Velké Plzně
  • Osobní fondy
 • Tematická kategorizace archivních sbírek ↴

  • Sbírka listin
  • Sbírka cizích listin
  • Sbírka rukopisů
  • Sbírka literárních pozůstalostí
  • Sbírka fotografií
  • Sbírka map a plánů
  • Sbírka grafických listů
  • Sbírka diapozitivů
  • Sbírka negativů
  • Sbírka hudebnin
  • Sbírka opisů
  • Sbírka patentů
  • Sbírka gramofonových desek, filmů, magnetofonových záznamů, videokazet
  • Sbírka plzeňských tisků
  • Sbírka divadelních plakátů plzeňských
  • Sbírka pečetidel a razítek
  • Sbírka varií
  • Sbírka mikrofilmů
  • Sbírka dokumentů k roku 1848
  • Sbírka dokumentů k létům 1914–1919
  • Sbírka dokumentů plzeňského odboje 1938–1945
  • Sbírka dokumentů k odboji 1939–1945
  • Sbírka dokumentace osvobození americkou armádou
  • Sbírka dokumentace k okupaci Plzně 1968
  • Sbírka dokumentů z přelomu let 1989–1990
  • Sbírka dokumentace ke skautingu
  • Sbírka vlastivědných popisů obcí bývalých soudních okresů Plzeň a Blovice
 • Přehled fondů ↪

 • Digitální archiv města Plzně ↪

 • Celostátní databázi fondů a sbírek v ČR ↪