Sborník Minulostí západočeského kraje

Začal vycházet v letech 1958–1960 pod názvem Minulostí Plzně a Plzeňska, od roku 1962 pod současným názvem.

Sborník odborných historických a materiálových statí, vydávaný Archivem města Plzně již více než padesát let, je druhým nejstarším regionálním sborníkem v České republice. Tradice vydávání sborníku navazuje na prvorepublikovou aktivitu PhDr. Fridolína Macháčka, který založil "Sborník městského historického musea v Plzni" a redigoval jej spolu s Cyrilem Purkyněm i Josefem Strnadem (první ročník vyšel v roce 1909, poté s přestávkou ve válečných letech 1914–1918 byl vydáván až do roku 1926). Už tehdy byl druhým vycházejícím regionálním sborníkem a obsahoval však kromě historických statí odborné články z jiných oborů (archeologie, botaniky atd.).

První svazek Minulostí Plzně a Plzeňska připravil k vydání – ve skrytu, aby nevzbudil nežádoucí pozornost místních politických kruhů – tehdejší plzeňský městský archivář PhDr. Miloslav Bělohlávek v roce 1958 ve spolupráci s akademikem Zdeňkem Wirthem a pod záštitou místního odboru Společnosti přátel starožitností čs. v Plzni. Obálku navrhl akademický malíř F. V. Eisenreich. Už od počátku se mu dařilo získávat fundované přispěvatele a sborník se pod jeho vedením stal respektovaným historickým periodikem. M. Bělohlávek sborník redigoval až do roku 1984, kdy redakci převzal nový městský archivář PhDr. Ing. Ivan Martinovský. Ten navázal na práci svého předchůdce a navíc dosavadní tematické zaměření sborníku rozšířil o stati z jiných oblastí než západních Čech a rovněž značně rozšířil okruh recenzovaných prací (objevují se recenze také zahraniční literatury). I. Martinovský redigoval sborník celých dvacet let, během nichž mu vtiskl nezaměnitelnou osobitou tvář, bezesporu též díky zdařilým obálkám s regionálními náměty vztahujícími se k obsahu sborníků podle návrhů Květy Monhartové. V roce 2005 převzal redakci sborníku Mgr. Adam Skála.

Dnes je sborník Minulostí západočeského kraje stále zaměřen především na oblast západních Čech, okruh recenzovaných prací však přesahuje nejen západočeský region, ale i hranice státu.

Redakce sborníku:

Vedoucí redaktor: Mgr. Adam Skála, vedoucí odboru Archiv města Plzně
Výkonný redaktor: Mgr. Adam Skála, vedoucí odboru Archiv města Plzně
Členové:
Mgr. Tomáš Bernhardt, Západočeské muzeum v Plzni
PhDr. Jaroslav Douša, emeritní vedoucí odboru Archiv města Plzně
PhDr. Jiří Stočes, PhD. , Katedra německého jazyka Pedagogické fakulty ZČU v Plzni
PhDr. Karel Waska, Státní oblastní archiv v Plzni

Pokyny pro autory

 

Prodej publikací:

Publikace je možné objednávat na níže uvedeném kontaktu. Jsou zasílány poštou na fakturu nebo prodávány přímo v archivu.

Ceník publikací Archivu města Plzně

Kontakt:

Jana Slámová
sekretariát Archivu města Plzně
tel. 378 032 601
e-mail: slamovaj@plzen.eu  

 

Obsahy sborníků 1958–1992

 Minulostí západočeského kraje 51, 2016

Uspořádal Adam Skála
Pro statutární město Plzeň vydalo nakladatelství Kristina Kaiserová,  albis international, nakladatelství pro bibliofily a diskofily v roce 2016
Vydání 1. v nákladu 450 výtisků
ISBN 978-80-86971-65-0
ISSN 0544-3830

  

Minulostí západočeského kraje 50, 2015

 

  

Uspořádal Adam Skála
Pro statutární město Plzeň vydalo nakladatelství Kristina Kaiserová,  albis international, nakladatelství pro bibliofily a diskofily v roce 2015
Vydání 1. v nákladu 450 výtisků
ISBN 978-80-86971-67-4
ISSN 0544-3830

 

Minulostí západočeského kraje 49, 2014

 

 

Uspořádal Adam Skála
Pro statutární město Plzeň vydalo nakladatelství Kristina Kaiserová,  albis international, nakladatelství pro bibliofily a diskofily v roce 2014
Vydání 1. v nákladu 450 výtisků
ISBN 978-80-86971-62-9
ISSN 0544-3830

 

 

Minulostí západočeského kraje 48, 2013

Uspořádal Adam Skála
Pro statutární město Plzeň vydalo nakladatelství Kristina Kaiserová,  albis international, nakladatelství pro bibliofily a diskofily v roce 2013
Vydání 1. v nákladu 450 výtisků
ISBN 978-80-86971-53-7
ISSN 0544-3830

Podrobný obsah ročníku (pdf, 578 kB)

 

Minulostí západočeského kraje XLVII, 2012

Uspořádal Adam Skála
Pro Archiv města Plzně vydal albis international, nakladatelství pro bibliofily a diskofily Kristiny Kaiserové v roce 2012
Vydání 1. v nákladu 450 výtisků
ISBN 978-80-86971-44-5
ISSN 0544-3830

Podrobný obsah ročníku (pdf, 360 kB)

 

Minulostí západočeského kraje XLVI, 2011

Uspořádali Jaroslav Douša a Adam Skála
Pro Archiv města Plzně vydal albis international, nakladatelství pro bibliofily a diskofily Kristiny Kaiserové v roce 2011
Vydání 1. v nákladu 450 výtisků
ISBN 978-80-86971-40-7
ISSN 0544-3830

Podrobný obsah ročníku (pdf, 362 kB)

Minulostí západočeského kraje XLV, 2010

Uspořádali Jaroslav Douša a Adam Skála
Pro Archiv města Plzně vydal albis international, nakladatelství pro bibliofily a diskofily Kristiny Kaiserové v roce 2010
Vydání 1. v nákladu 450 výtisků
ISBN 978-80-86971-25-4
ISSN 0544-3830

Podrobný obsah ročníku (pdf, 365 kB)

Minulostí západočeského kraje XLIV, 2009

Uspořádali Jaroslav Douša a Adam Skála
Pro Archiv města Plzně vydal albis international, nakladatelství pro bibliofily a diskofily Kristiny Kaiserové v roce 2009
Vydání 1. v nákladu 450 výtisků
ISBN 978-80-86971-83-4
ISSN 0544-3830

Podrobný obsah ročníku (pdf, 368 kB)

Minulostí západočeského kraje XLIII, 2008

Uspořádali Jaroslav Douša a Adam Skála
Pro Archiv města Plzně vydal albis international, nakladatelství pro bibliofily a diskofily Kristiny Kaiserové v roce 2008
Vydání 1. v nákladu 500 výtisků
ISBN 978-80-86971-94-0
ISSN 0544-3830

Podrobný obsah ročníku (pdf, 388 kB)

Minulostí západočeského kraje XLII, 2007

Uspořádali Jaroslav Douša a Adam Skála
Pro Archiv města Plzně vydal albis international, nakladatelství pro bibliofily a diskofily Kristiny Kaiserové v roce 2007
Vydání 1. v nákladu 500 výtisků
ISBN 80-86971-51-3
EAN 978-80-86971-51-3

Podrobný obsah ročníku (pdf, 438 kB)

Minulostí západočeského kraje XLI, 2006

Uspořádali Jaroslav Douša a Adam Skála
Pro Archiv města Plzně vydal albis international, nakladatelství pro bibliofily a diskofily Kristiny Kaiserové v roce 2006
Vydání 1. v nákladu 500 výtisků
ISBN 80-86971-21-X
EAN 978-80-86971-21-6

Podrobný obsah ročníku (pdf, 1,2 MB)

Minulostí západočeského kraje XL, 2005

Uspořádal Ivan Martinovský
Pro Archiv města Plzně vydal albis international, nakladatelství pro bibliofily a diskofily Kristiny Kaiserové v roce 2005
Vydání 1. v nákladu 500 výtisků
ISBN 80-86971-04-X
EAN 978-80-86971-04-9

Podrobný obsah ročníku (pdf, 287 kB)

Minulostí západočeského kraje XXXIX, 2004

Uspořádal Ivan Martinovský
Pro Archiv města Plzně vydal albis international, nakladatelství pro bibliofily a diskofily Kristiny Kaiserové v roce 2004
Vydání 1. v nákladu 500 výtisků
ISBN 80-86067-96-3

Podrobný obsah ročníku (1,1 MB)

Minulostí západočeského kraje XXXVIII, 2003

Uspořádal Ivan Martinovský
Pro Archiv města Plzně vydal albis international, nakladatelství pro bibliofily a diskofily Kristiny Kaiserové v roce 2003
Vydání 1. v nákladu 500 výtisků
ISBN 80-86067-86-6

Podrobný obsah ročníku (1,2 MB)

Minulostí západočeského kraje XXXVII, 2002

Uspořádal Ivan Martinovský
Pro Archiv města Plzně vydal albis international, nakladatelství pro bibliofily a diskofily Kristiny Kaiserové v roce 2002
Vydání 1. v nákladu 500 výtisků
ISBN 80-86067-71-8

Podrobný obsah ročníku (pdf, 1 MB)

Minulostí západočeského kraje XXXVI, 2001

Uspořádal Ivan Martinovský
Pro Archiv města Plzně vydal albis international, nakladatelství pro bibliofily a diskofily Kristiny Kaiserové v roce 2001
Vydání 1. v nákladu 500 výtisků
ISBN 80-86067-59-9

Podrobný obsah ročníku (pdf, 1,5 MB)

Minulostí západočeského kraje XXXV, 2000

Uspořádal Ivan Martinovský
Pro Archiv města Plzně vydal albis international, nakladatelství pro bibliofily a diskofily Kristiny Kaiserové v roce 2000
Vydání 1. v nákladu 500 výtisků

ISBN 80-86067-49-1

Podrobný obsah ročníku (pdf, 1 MB)

Minulostí západočeského kraje XXXIV, 1999

Uspořádal Ivan Martinovský
Pro Archiv města Plzně vydal albis international, nakladatelství pro bibliofily a diskofily Kristiny Kaiserové v roce 1999
Vydání 1. v nákladu 500 výtisků
ISBN 80-86067-40-8

Podrobný obsah ročníku (pdf, 244 kB)

Minulostí západočeského kraje XXXIII, 1998

Uspořádal Ivan Martinovský
Pro Archiv města Plzně vydal albis international, nakladatelství pro bibliofily a diskofily Kristiny Kaiserové v roce 1998
Vydání 1. v nákladu 500 výtisků
ISBN 80-86067-26-2

Podrobný obsah ročníku (pdf, 237 kB)

Rejstřík XVI-XXXIII, 1998

Minulostí západočeského kraje XVI-XXXIII (1980-1998). Rejstřík
Sestavil Ivan Martinovský
Samostatná příloha ročníku XXXIII, 1998
albis international 1998

Minulostí západočeského kraje XXXII, 1997

Uspořádal Ivan Martinovský
Pro Archiv města Plzně vydal albis international, nakladatelství pro bibliofily a diskofily Kristiny Kaiserové v roce 1996
Vydání 1. v nákladu 600 výtisků
ISBN 80-86067-08-4

Podrobný obsah ročníku (pdf, 248 kB)

Minulostí západočeského kraje XXXI, 1996

Uspořádal Ivan Martinovský
Pro Archiv města Plzně vydal albis international, nakladatelství pro bibliofily a diskofily Kristiny Kaiserové v roce 1996
Vydání 1. v nákladu 700 výtisků
ISBN 80-901 761-9-4

Podrobný obsah ročníku (pdf 263 kB)

Bibliografie prací Gustava Hofmanna do roku 1994

Bibliografie prací G. Hofmanna do roku 1994

Sestavil Jan Pelant
Příloha sborníku Minulostí západočeského kraje XXXI
albis international
Plzeň 1996

ISBN 80-901761-9-4

Minulostí západočeského kraje XXX, 1994

Uspořádal Ivan Martinovský
Pro Archiv města Plzně vydal albis international, nakladatelství pro bibliofily a diskofily Kristiny Kaiserové v roce 1995
Vydání 1. v nákladu 700 výtisků
ISBN 80-901 761-4-3

Podrobný obsah ročníku (pdf, 313 kB)

Minulostí západočeského kraje XXIX, 1993

Uspořádal Ivan Martinovský
Pro Archiv města Plzně vydal albis international, nakladatelství pro bibliofily a diskofily Kristiny Kaiserové v roce 1994
Vydání 1. v nákladu 700 výtisků
ISBN 80-900 838-5-4

Podrobný obsah ročníku (pdf, 346 kB)

Bibliografie prací Miloslava Bělohlávka
do roku 1993

Bibliografie prací M. Bělohlávka do roku 1993

Sestavila Jana  Bělohlávková
Příloha sborníku Minulostí západočeského kraje XXIX
albis international
Plzeň 1994

Minulostí západočeského kraje XXVIII, 1992

Uspořádal Ivan Martinovský
Pro Archiv města Plzně vydal albis international, nakladatelství pro bibliofily a diskofily Kristiny Kaiserové v roce 1993
Vydání 1. v nákladu 900 výtisků
ISBN 80-900 833-0-3

Podrobný obsah ročníku (pdf, 418 kB)

Minulostí západočeského kraje XXVII, 1991

Uspořádal Ivan Martinovský
Pro Archiv města Plzně vydalo Západočeské nakladatelství v roce 1991 jako svou 525. publikaci
TS 02/65, 508/82.7, 44-525-91
ISBN 80-7088-061-9

Podrobný obsah ročníku (pdf, 352 kB)

Minulostí západočeského kraje XXVI, 1990

Uspořádal Ivan Martinovský
Pro Archiv města Plzně vydalo Západočeské nakladatelství v roce 1990 jako svou 520. publikaci
TS 02/65, 508/82.7, 44-520-90
ISBN 80-7088-043-0

Podrobný obsah ročníku (pdf, 304 kB)

Minulostí západočeského kraje XXV, 1989

Uspořádal Ivan Martinovský
Pro Archiv města Plzně vydalo Západočeské nakladatelství v roce 1989 jako svou 505. publikaci
Vydání 1. v nákladu 800 výtisků
TS 02/65, 508/82.7, 44-505-89

Podrobný obsah ročníku (pdf, 437 kB)

Minulostí západočeského kraje XXIV, 1988

Uspořádal Ivan Martinovský
Pro Archiv města Plzně vydalo Západočeské nakladatelství v roce 1988 jako svou 485. publikaci
Náklad 800 výtisků, vydání 1.
TS 02/65, 508/82.7, 44-485-88

Podrobný obsah ročníku (pdf, 181 kB)

Bonaventura Piter: Krátká kronika Staré Plzně

Bonaventura Piter: Krátká kronika Staré Plzně

Bonaventura Piter: Krátká kronika Staré Plzně. Dvě verze. Breve chronicon Antiquae Plznae
Příloha Minulostí západočeského kraje XXIV
Z latinského originálu přeložil a poznámkami opatřil Miloslav Šváb.
Doslov napsal Ivan Martinovský.
Pro Archív města Plzně vydalo Západočeské nakladatelství v roce 1988 jako svou 485. publikaci.
Plzeň 1988
Náklad 800 výtisků, 108 stran
Vydání 1.
TS 02/65 508/82.7 44-485-88

Minulostí západočeského kraje XXIII, 1987

Uspořádal Ivan Martinovský
Pro Archiv města Plzně vydalo
jako svou 472. publikaci
Západočeské nakladatelství v roce 1987
Náklad 700 výtisků, vydání první
TS 02/65, 508/82.7, 44-472-87

Podrobný obsah ročníku (pdf, 210 kB)

Minulostí západočeského kraje XXII, 1986

Uspořádal Ivan Martinovský
Pro Archiv města Plzně vydalo Západočeské nakladatelství v roce 1986 jako svou 456. publikaci
Náklad 900 ks, vydání první
44-456-86, TS 02/65, 508/82.7

Podrobný obsah ročníku (pdf. 162 kB)

Minulostí západočeského kraje XXI, 1985

Uspořádal Ivan Martinovský
Pro Archiv města Plzně vydalo Západočeské nakladatelství v roce 1985 jako svou 441. publikaci
Vydání 1. v nákladu 900 výtisků
ZKNV kult. 2720/84/12 - 44-441-85
TS 02/65, 508/81.7

Podrobný obsah ročníku (pdf, 163 kB)

Minulostí západočeského kraje XX, 1984

Uspořádal Miloslav Bělohlávek
Pro Archiv města Plzně vydalo Západočeské nakladatelství v roce 1984 jako svou 427. publikaci
Náklad 900 výtisků, vydání první
ZKNV kult. 2756/83/11  44-227-84
TS 02/65, 508/81.7

Podrobný obsah ročníku (pdf, 169 kB)

Minulostí západočeského kraje XIX, 1983

Uspořádal Miloslav Bělohlávek
Pro Archiv města Plzně vydalo Západočeské nakladatelství v roce 1983 jako svou 416. publikaci
Vydání první, náklad 900 výtisků
TS 02/65, 508/81.7, ZKNV kult. 3300/82/1

Podrobný obsah ročníku (pdf, 84 kB)

Minulostí západočeského kraje XVIII, 1982

Uspořádal Miloslav Bělohlávek
Pro Archiv města Plzně vydalo Západočeské nakladatelství v roce 1982  jako svou 405. publikaci
Vydání první, náklad 900 výtisků
TS 02/65, 508/81.7, ZKNV kult. 3101/81/10

Podrobný obsah ročníku (pdf, 173 kB)

Minulostí západočeského kraje XVII, 1981

Uspořádal Miloslav Bělohlávek
Pro Archiv města Plzně vydalo Západočeské nakladatelství v roce 1981  jako svou 394. publikaci
Vydání první, náklad 900 výtisků
ZKNV kult. 3397/80/12 Pkp.-44-394-81 TS 02/65, 508/81.7

Podrobný obsah ročníku (pdf, 179 kB)

Minulostí západočeského kraje XVI, 1980

Uspořádal Miloslav Bělohlávek
Pro Archiv města Plzně vydalo Západočeské nakladatelství v roce 1980  jako svou 383. publikaci
Vydání první, náklad 900 výtisků
ZKNV-kult. 65/80/6 Pkp.-44-383-80
TS 02/65, 508/81.7

Podrobný obsah ročníku (pdf, 207 kB)

Rejstřík Minulostí Plzně a Plzeňska I–III
Minulostí západočeského kraje I–XV, 1980

Sestavil Miloslav Bělohlávek
Rejstřík 1958–1979
Pro Archiv města Plzně vydalo
Plzeň 1980 

Minulostí západočeského kraje XV, 1979

Uspořádal Miloslav Bělohlávek
Pro Archiv města Plzně vydalo Západočeské nakladatelství v roce 1979  jako svou 374. publikaci
Vydání první, náklad 900 výtisků
ZKNV-kult. 388/79/11- Pkp.-44-374-79
TS 02/65, 508/81.7

Podrobný obsah ročníku (pdf, 198 kB)

Minulostí západočeského kraje XIV, 1978

 

Uspořádal Miloslav Bělohlávek
Pro Archiv města Plzně vydalo Západočeské nakladatelství v roce 1978  jako svou 356. publikaci
Vydání první, náklad 900 výtisků
ZKNV-kult. 166/78- Pkp.-44-356-78
TS 02/65, 508/81.7

Podrobný obsah ročníku (pdf, 124 kB)

Minulostí západočeského kraje XIII, 1976

 

Uspořádal Miloslav Bělohlávek
Pro Archiv města Plzně vydalo Západočeské nakladatelství v roce 1976  jako svou 339. publikaci
Náklad 900 výtisků, vydání první
ZKNV-kult. 1143/75 Pkp. 44-339-76
TS 02/65, 508/21.8.7

Podrobný obsah ročníku (pdf, 175 kB)

Minulostí západočeského kraje XII, 1975

Uspořádal Miloslav Bělohlávek
Pro Archiv města Plzně vydalo Západočeské nakladatelství v roce 1975  jako svou 327. publikaci
Náklad 900 výtisků, vydání první
ZKNV-kult. 1042/74 Pkp. 44-327-75
TS 02/65, 508/21.8.1

Podrobný obsah ročníku (pdf, 148 kB)

Minulostí západočeského kraje XI, 1974

Uspořádal Miloslav Bělohlávek
Pro Archiv města Plzně vydalo Západočeské nakladatelství v roce 1974  jako svou 312. publikaci
Náklad 900 výtisků, vydání první
ZKNV-kult. 1485/73 Pkp. 44-312-73
TS 02/65, 508/21.8.1

Podrobný obsah ročníku (pdf, 122 kB)

Minulostí západočeského kraje X, 1974

Uspořádal Miloslav Bělohlávek
Pro Archiv města Plzně vydalo Západočeské nakladatelství v roce 1974  jako svou 305. publikaci
Náklad 900 výtisků, vydání první
ZKNV-kult. 1485/73. Pkp. 44-305-74
TS 02/65, 508/21.8.1

Podrobný obsah ročníku (pdf, 154 kB)

Minulostí západočeského kraje IX, 1972

Uspořádal Miloslav Bělohlávek
Pro Archiv města Plzně vydalo Západočeské nakladatelství v roce 1972  jako svou 288. publikaci
Náklad 900 výtisků, vydání první
ZKNV-kult. 463/72. 44-288-72
TS 02/65, 508/21.8.1

Podrobný obsah ročníku (pdf, 141 kB)

Minulostí západočeského kraje VIII, 1971

Uspořádal Miloslav Bělohlávek
Pro Archiv města Plzně vydalo Západočeské nakladatelství jako svou 273. publikaci v roce 1971 
Náklad 900 výtisků, vydání první
ZKNV-škol-64/71 44-273-71
TS 02/65, 508/21.8.7.

Podrobný obsah ročníku (pdf, 113 kB)

Minulostí západočeského kraje VII, 1970

Uspořádal Miloslav Bělohlávek
Pro Archiv města Plzně vydalo Západočeské nakladatelství jako svou 255. publikaci v roce 1970 
Náklad 900 výtisků, vydání první
ZKNV-škol-1954/69. 44-255-70.
TS 02/65, 508/21.8.7.

Podrobný obsah ročníku (pdf, 138 kB)

Minulostí západočeského kraje VI, 1968

Uspořádal Miloslav Bělohlávek
Pro Městský archív vydalo Západočeské nakladatelství jako svou 226. publikaci v roce 1968
Vydání první
ZKNV 1968
44-226-68
TS 02/65, 508/21.8.7.

Podrobný obsah ročníku (pdf, 152 kB)

Minulostí západočeského kraje V, 1967

MZK V, 1967

Uspořádal Miloslav Bělohlávek
Pro Městský archív vydalo Západočeské nakladatelství jako svou 208. publikaci v roce 1967 
Vydání první
Náklad 1 100 výtisků
ZKNV 2109. P-14 71645
44-208-67. Tsk 02/65.

Podrobný obsah ročníku (pdf 125 kB)

Minulostí západočeského kraje IV, 1966

Uspořádal Miloslav Bělohlávek
Pro Archiv města Plzně vydalo Západočeské nakladatelství jako svou 183. publikaci v roce 1966 
Vydání první
Náklad 1 100 výtisků
Tsk 02/65. ZKNV 2109. P-14 51485
44-183-66

Podrobný obsah ročníku (pdf, 121 kB)

Minulostí západočeského kraje III, 1964

MZK III, 1964

Uspořádal Miloslav Bělohlávek
Vydalo Západočeské nakladatelství jako svou 160. publikaci v roce 1964 
Vydání první
Náklad 1 100 výtisků
Tsk 02/65. ZKNV škol. 2495/64
P-15 41095

Podrobný obsah ročníku (pdf, 112 kB)

Minulostí západočeského kraje II, 1963

MZK II, 1963

Uspořádal Miloslav Bělohlávek
Pro Archiv města Plzně vydalo Západočeské nakladatelství v roce 1963  jako svou 145. publikaci
Vydání první
Náklad 1 100  výtisků
ZKNV škol. 1315/1963 
Th. sk. 02/65.- P-15 31134

Podrobný obsah ročníku (pdf, 103 kB)

Minulostí západočeského kraje I, 1962

MZK I, 1962

Uspořádal Miloslav Bělohlávek
Vydalo Krajské nakladatelství v Plzni
v roce 1962  jako svou 103. publikaci
První vydání
Náklad 1 100  výtisků
ZKNV škol.4118/61-Pkp.
Th. sk. 02/65 44-103-62

Podrobný obsah ročníku (pdf, 113 kB)

Minulostí Plzně a Plzeňska III, 1960

Uspořádal Miloslav Bělohlávek
Pro Archiv města Plzně vydalo 
Krajské nakladatelství v Plzni
jako svou 94. publikaci
Vydání první
Náklad 1 200  výtisků
ZKNV škol. 3350/1960. MŠK 19.800/59-VIII/1. VA 24.20. P-15 01313. 
Th. sk. 02.

Podrobný obsah ročníku (pdf, 108 kB)

Minulostí Plzně a Plzeňska III, 1960

Minulostí Plzně a Plzeňska III. - 1960
Bibliografie Plzeňska za rok 1958
Miloslav Bělohlávek

Minulostí Plzně a Plzeňska II, 1959

Uspořádal Miloslav Bělohlávek
Pro Archiv města Plzně vydalo 
Krajské nakladatelství v Plzni
jako svou 53. publikaci
Vydání první
Náklad 1 000  výtisků
ZKNV škol. 2075/1959-Rý.
MŠK 15908/59-VIII/1.
VA 23.58. 
Th. sk. 02.

Podrobný obsah ročníku (pdf, 93 kB)

Minulostí Plzně a Plzeňska I, 1958

Uspořádali Zdeněk Wirth 
a Miloslav Bělohlávek
Vydalo Krajské nakladatelství jako  
svou 28. publikaci
Vydání první
Náklad 1 000  výtisků
Povoleno odborem školství a kultury  rady KNV pod č. škol/4629/57.
Ch 101028. Th. sk. 301-02

Podrobný obsah ročníku (pdf, 108 kB)