Naše aktivity

Sborník Minulostí západočeského kraje

Archiv města Plzně se podílí na výzkumu dějin Plzně a regionu. Ediční činnost byla zahájena v letech 1958–1960 vydáváním sborníku s plzeňskou i regionální historickou tematikou s názvem Minulostí Plzně a Plzeňska, od roku 1962 pod názvem Minulostí Západočeského kraje. Mimo tuto ediční řadu vycházejí další příležitostné publikace.

Ostatní publikace

Kromě vydávání sborníku Minulostí západočeského kraje se Archiv města Plzně podílí na vydávání dalších publikací, např. sborníků mimo ediční řadu, Dějin Plzně v datech či Dějin města Plzně 1–3.

Výstavy

Archiv města Plzně připravuje v nepravidelných intervalech vlastní výstavy, zpravidla v mázhausu radnice, nebo spolupracuje s jinými plzeňskými paměťovými institucemi při realizacích jejich výstav.

Přednášky

Prezentace výsledků historického výzkumu dějin nejen Plzně, ale též širšího regionu a českých dějin obecně probíhá v rámci cyklů přednášek pro veřejnost. První přednášky se konaly již v letech 1956–1958, později byly po desetileté odmlce obnoveny a probíhají pravidelně od roku 1969. Seznam přednášek pořádaných archivem.

Digitální projekty

Archiv města Plzně se podílí na digitálních projektech, např. Historický atlas města Plzně, projekt Veduty či Pilsna Digitalis.

Pro veřejnost

Archiv města Plzně se pravidelně připojuje ke Dni otevřených dveří v rámci Mezinárodního dne archivů nebo se podílí aktivní účastí na Historickém víkendu.

Encyklopedie

Archiv města Plzně v létě 2019 spustil Encyklopedii Plzně, která se snaží seznámit své návštěvníky s historií i současností města Plzně, a to formou hesel z rozličných oblastí. Návštěvníci zde tak mohou naleznout nejrůznější informace o plzeňských ulicích, osobnostech, domech, událostech apod. https://encyklopedie.plzen.eu/home-mup/