Ostatní publikace

Prodej publikací:

Publikace bude možné zakoupit v Archivu města Plzně (archiv@plzen.eu).

Plzeňská radnice mezi válkami

     

Studie a prameny k dějinám města Plzně
Svazek 1
Karel Řeháček
Plzeňská radnice mezi válkami. Kdo byl kdo ve vedení města v letech 1918–1939
vydalo statutární město Plzeň
Vydání 1.

ISBN 978-80-87911-11-2

Cena 250 Kč


Dějiny města Plzně 3

Třetí svazek Dějin města Plzně (1918–1990) zpracoval kolektiv autorů pod vedením Adama Skály
Vydalo statutární město Plzeň v roce 2018
Náklad 1500 ks, 1169 s., ilustrace (některé barevné) a 1 složený plán
Vydání 1.

ISBN 978-80-87911-07-5

Cena 799 Kč

 

Dějiny města Plzně 2

Druhý svazek Dějin města Plzně (1788–1918) zpracoval kolektiv autorů pod vedením Karla Wasky
Vydalo statutární město Plzeň v roce 2016
Náklad 1500 ks, 913 s., ilustrace (některé barevné) a 1 složený plán
Vydání 1.

ISBN 978-80-87911-04-4

Cena 799 Kč

Dějiny města Plzně 1

První svazek Dějin města Plzně (do roku 1788) zpracoval kolektiv autorů pod vedením Marie Malivánkové Waskové
Vydalo statutární město Plzeň v roce 2014
Náklad 1500 ks, 884 s., ilustrace (některé barevné) a 1 složený plán
Vydání 1.

ISBN 978-80-87911-02-0

Cena 799 Kč

 

Roger Scruton: Druhý projev pro Plzeň.

1. června 2013

Roger Scruton: Druhý projev pro Plzeň. 1. června 2013/Roger Scruton: The Second Speech for Pilsen. 1st June 2013
Vydalo statutární město Plzeň v roce 2013
30 s., česká a anglická mutace
Vydání 1.

ISBN 978-80-87911-00-6

NEPRODEJNÉ

Musa pedestris

Sborník ke stému čtyřicátému výroční městského archivu v Plzni a šedesátým narozeninám Jaroslava Douši
Uspořádal Adam Skála
Pro Archiv města Plzně vydalo nakladatelství albis international, nakladatelství pro bibliofily a diskofily Kristiny Kaiserové v Ústí nad Labem v roce 2010
Náklad 300 ks, 385 s.
Vydání 1.


ISBN 978-80-86971-82-7

Cena 85 Kč

Nardi aristae

Sborník k sedmdesátým narozeninám Ivana Martinovského
Kristina Kaiserová (ed.)
Pro Archiv města Plzně vydalo nakladatelství albis international, nakladatelství pro bibliofily a diskofily Kristiny Kaiserové v Ústí nad Labem v roce 2007
Náklad 300 ks, 294 s.
Vydání 1.

ISBN 978-80-86971-42-1

Cena 53 Kč

Historický atlas města Plzně

Historický atlas města Plzně vyšel jako 21. svazek edice Historický atlas měst České republiky
Vydalo statutární město Plzeň a Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., Praha
Plzeň - Praha 2009
Náklad 350 ks

ISBN 978-80-7286-140-8

ROZEBRÁNO

Vzpomínky belgických veteránů, účastníků osvobození Plzně v roce 1945

Vydala Kancelář primátora města Plzně, oddělení protokolu, ve spolupráci s Archivem města Plzně
Copyright © Magistrát města Plzně 2009
Náklad 1000 ks
Vydání 1.

ISBN 978-80-254-5790-6

ROZEBRÁNO

Dějiny Plzně v datech od prvních stop osídlení až po současnost

Autorský kolektiv Ivan Martinovský, Jaroslav Douša, Jiří Jelen, Ivan Martinovský, Karel Nováček, Karel Řeháček, Adam Skála, Radek Široký, Karel Waska
Pro Archiv města Plzně vydalo v roce 2004 NLN, s. r. o., Praha
787 s.
Vydání 1.

ISBN 80-7106-723-7

ROZEBRÁNO

Českoslovenští legionáři 1914–1920 z města Plzně a okolních vsí

(okres Plzeň–město)

Zpracoval kolektiv pod vedením Miroslava Husa.
Pro Archiv města Plzně a Západočeské muzeum v Plzni vydalo nakladatelství albis international, nakladatelství pro bibliofily a diskofily Kristiny Kaiserové v Ústí nad Labem v roce 2001 
Náklad 500 ks, 81 s.
Vydání 1.

ISBN 80-86067-58-0

ROZEBRÁNO

Idyla a idyličnost v kultuře 19. století

Sborník příspěvků ze symposia uspořádaného 9. a 10. března 1995 ve Státní vědecké knihovně v Plzni Archivem města Plzně ve spolupráci s Ústavem české literatury Akademie věd ČR
Uspořádali Kristina Kaiserová a Ivan Martinovský
Pro Archiv města Plzně vydal albis international, nakladatelství pro bibliofily a diskofily Kristiny Kaiserové v Ústí nad Labem v roce 1999
Náklad 400 ks, 134 s.
Vydání 1.

ISBN 80-86067-30-0

Cena 30 Kč

Umění a veřejnost v 19. století

Sborník příspěvků ze symposia pořádaného 7. a 8. března 1996 ve Státní vědecké knihovně v Plzni Archivem města Plzně ve spolupráci s Národní galerií v Praze
Uspořádali Kristina Kaiserová a Ivan Martinovský
Pro Archiv města Plzně vydalo nakladatelství albis international, nakladatelství pro bibliofily a diskofily Kristiny Kaiserové v Ústí nad Labem  v roce 1998
Náklad 300 ks, 186 s.
Vydání 1.

ISBN 80-86067-18-1

ROZEBRÁNO

Z listáře Bohumila Polana

Z pozůstalosti Bohumila Polana v Archivu měst a Plzně k vydání připravili Bronislav Losenický a Viktor Viktora
Pro Knihovnu města Plzně a Archiv města Plzně vydalo nakladatelství albis international, nakladatelství pro bibliofily a diskofily Kristiny Kaiserové v Ústí nad Labem v roce 1998
Náklad 400 ks, 100 s.

ISBN 80-86067-20-3

Cena 50 Kč

Roger Scruton: Projev v Plzni

Roger Scruton: Projev v Plzni k udělení "Ceny 1. června" v roce 1996/Speech for Plzeň on the occasion of "1st June Award" in 1996
Nákladem Archivu města Plzně  vydalo nakladatelství albis international, nakladatelství pro bibliofily a diskofily Kristiny Kaiserové v Ústí nad Labem v roce 1997 jako svou 27. publikaci
Náklad 2000 ks, 31 s.

ISBN 80-86067-01-7

Cena 4 Kč

Karel Klostermann: Dopisy Bettyně. Briefe an Betty

Z pozůstalosti Karla Klostermanna v Archivu města Plzně k vydání připravili Kristina Kaiserová a Ivan Martinovský
Vydalo nakladatelství albis international, nakladatelství pro bibliofily a diskofily Kristiny Kaiserové v Ústí nad Labem v roce 1995
Náklad 1000 ks, 298 s.

ISBN 80-901761-3-5

Cena 50 Kč

Parky a zeleň města Plzně

Parky a zeleň města Plzně. Životní prostředí staré Plzně
Text Miloslav Bělohlávek, výběr fotografií, grafická úprava a ofsetové diapozitivy Jaroslav Hausner
Pro Archiv města Plzně vytiskla Stráž, tiskařské závody, n. p., provoz 102 Plzeň, v roce 1989
Náklad 4000 ks, nestr.

Povoleno ZKNV č. 0340010589

Cena 4 Kč

Archív města Plzně. Průvodce po fondech a sbírkách

Miloslav Bělohlávek: Archív města Plzně. Průvodce po fondech a sbírkách
Vydalo Západočeské nakladatelství jako svou 471. publikaci v roce 1987
TS 02/65, 44-471-87, 505/82.7
Náklad 700 ks, 480 s.
Vydání 1.

ROZEBRÁNO

Helena Malířová: Zápisky z nemoci

Úvod Ivan Martinovský, doslov Miloslav Bělohlávek
Pro Archiv města Plzně vytiskla Stráž, tiskařské závody, n. p., provoz 102 Plzeň, v roce 1985
Vydáno z fondu Pozůstalost prof. MUDr. Bobka, i. č. 10
Povoleno NVmP, odbor kultury, čj. Kult 340521985 ze dne 23. 10. 1985
Náklad 1500 ks, 15 s.


ZDARMA

Miloslav Bělohlávek: Plzeňské veduty

Text Miloslav Bělohlávek
Litografické originály z majetku Archívu města Plzně
Grafická úprava Jaroslav Zapletal
Ve spolupráci s Archívem města Plzně vydalo Západočeské nakladatelství jako svou 420. publikaci v roce 1984
Náklad 6 860 ks, 27 listů
Vydání 1.
Ts 09/9  44-420-84

ROZEBRÁNO

Ladislav Stehlík: Pozdrav Bohumilu Polanovi

Doslov Viktor Viktora
Pro Archiv města Plzně vytiskla Stráž, tiskařské závody, n. p., provoz 102 Plzeň, v roce 1984
Vydáno z fondu Osobní pozůstalost Bohumila Polana, i. č. 612, k Mezinárodním týdnům archivů a 30. výročí socialistického archivnictví v ČSSR
Povoleno NVmP, odbor kultury, čj. Kult 293/84 ze dne 19. 11. 1984
Náklad 1000 ks, 11 s.

ROZEBRÁNO

Archív města Plzně. Inventář

Listiny 1293–1879

Sestavil dr. Miloslav Bělohlávek
Vydala Tisková, ediční a propagační služba MH Praha 1 jako svou 473. publikaci v roce 1976
Účelový náklad Archívu města Plzně
257 s.
Vydání 1.
54 007 76

Cena 10 Kč

Plzeň 1945–1970

Autorský kolektiv Vladimír Brychta, CSc., PhDr. Miloslav Bělohlávek, Ing. arch. Hynek Gloser
Předmluvu napsal primátor Gustav Rada
Uspořádal Miloslav Bělohlávek
U příležitosti voleb do zastupitelských orgánů vydalo za spolupráce s Archívem města Plzně
Západočeské nakladatelství jako svou 268. publikaci v roce 1971
TS 02/65 - 505/21.8.7. - 44 268 71
Náklad 3000 ks, 213 s., XXXII s. obrazových příloh
Vydání 1.

Cena 10 Kč

Miloslav Bělohlávek: Plzeň a její dějepisci

Vydal městský archiv v Plzni jako přílohu ke katalogu výstavy "Plzeň a její minulost v archivních dokumentech"
Vytiskla Stráž, tiskařské závody, n. p., provoz 102 Plzeň, Hankova 6
KNV Plzeň/škol/kult, čj. 404/1959/Ry.
Náklad 1000 ks, 21 s.
Vydání 1.
CH 104119

ROZEBRÁNO

Miloslav Bělohlávek: Kniha počtů města Plzně 1524–1525

Prameny a příspěvky k dějinám Plzně a Plzeňska
Svazek 11
Dr. Miloslav Bělohlávek
Kniha počtů města Plzně 1524 - 1525. Příspěvek k hospodářství českých měst
Pro městský archiv v Plzni vydalo Krajské nakladatelství v Plzni
Náklad 800 ks
Vydání 1.
Th. sk. 301.02. - CH 06511

Cena 10 Kč

Adolf Zeman: Seznamy a rejstříky ke knize Adolfa Zemana. Plzeň v první polovině XVIII. století

Seznamy a rejstříky ke knize Adolfa Zemana. Plzeň v první polovině XVIII. století (proměny hospodářské a sociální)

Plzeň

Cena 3 Kč

Adolf Zeman: Hospodářská a sociální skladba Plzně na počátku XVIII. století

Prameny a příspěvky k dějinám Plzně a Plzeňska
Svazek 10
Pro městský archiv v Plzni vydalo Krajské nakladatelství v Plzni
Náklad 1000 ks, 191 s.
Vydání 1.
Th sk.  301-02. - CH 11750

ROZEBRÁNO

Městský archiv v Plzni. Průvodce po archivu

Prameny a příspěvky k dějinám Plzně a Plzeňska
Svazek 9
Dr. Miloslav Bělohlávek
Spolupracovali Václav Mentberger a Adolf Zeman
Vydal městský národní výbor v Plzni v prosinci roku 1954
224 s., VIII s. obrazových příloh

ROZBERÁNO