Mapy a plány

Staré mapy a plány ze sbírky archivu je možné vyhledávat prostřednictvím samostatného mapového projektu Staré mapy v rámci Mapového portálu města Plzně a v našem digitálním archivu.

Jedná se o mapový prohlížeč, který v seznamu vrstev (v pravé části mapového okna) nabízí velké množství starých plánů a starých leteckých snímků na území města Plzně. Po vybrání příslušného starého plánu nebo leteckého snímku z rozbalovacího seznamu stačí pohnout s výřezem mapy nebo stisknout tlačítko pro obnovení aktuální mapy a plán se v mapovém okně zobrazí. Historické mapy je možné prohlížet nad aktuálním leteckým snímkem nebo nad plánem města.

Práce s mapovým prohlížečem je popsána v přítomné nápovědě přímo v mapovém prohlížeči (ikonka modrého otazníku v záhlaví mapového okna).

Popisné informace o jednotlivých starých mapách naleznete také na mapovém portálu v samostatném článku Projekt Staré mapy. V sekci Historické mapy se nacházejí novinky a odkazy na nejpopulárnější historická díla, jako například:

Letecké snímky 1945
Letecké snímky 1972
Císařský otisk 1841
Plán města 1781

S historickou geografií města Plzně se lze seznámit prostřednictvím Historického atlasu města Plzně.