Archivní fondy

Archivní VadeMeCum - digitální archiv umožňuje skrze dálkový přístup studium archivních fondů uložených v Archivu města Plzně, jim přiřazených archivních pomůcek, digitalizátů archiválií a informací z programu pro evidenci archiválií (Peva).

Digitalizáty budou postupně přiřazovány k jednotlivým inventárním záznamům, které tvoří hlavní obsah archivní pomůcky (např. inventáře) k danému archivnímu fondu. Archivní pomůcky vznikají od 50. let 20. století do současnosti, což samo o sobě naznačuje, že jejich kvalita a vypovídací hodnota nemusí být vždy stejná. Z rozsáhlých, stovky svazků čítajících řad archivních pomůcek, jimiž náš archiv disponuje, byly zatím vybrány a připraveny pro zveřejnění jen ty nejdůležitější.

Přejít do aplikace Archivní VadeMeCum