O nás

Archiv města Plzně (AMP) patří k nejstarším archivním institucím v České republice. Téměř sto padesát let pečuje o písemnosti, které podávají svědectví o minulosti města Plzně od středověkých počátků městského života až po současnost. Je akreditovaným veřejným archivem územně samosprávného celku a jeho zřizovatelem je statutární město Plzeň. Organizačně spadá pod Úřad správních agend Magistrátu města Plzně. Plní úkoly na úseku archivnictví a spisové služby, mj. provádí výběr archiválií u orgánů města Plzně, úřadů městských obvodů a organizací jimi zřizovaných. Zpracovává archivní pomůcky, vede evidenci archiválií, zprostředkovává prameny historikům a badatelům, zabývá se ochranou a restaurováním archiválií, rešeršemi, vědecko-výzkumnou činností, publikační činností, digitalizací archiválií a organizuje výstavy.

Organizační struktura AMP

  •  oddělení předarchivní péče a dokumentace
  •  oddělení zpracování a využití archiválií


   

 

Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2022
Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2021
Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2020
Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2019
Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2018
Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2017
Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2016
Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2015
Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2014
Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2013
Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2012
Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2011
Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2010
Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2009
Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2008
Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2007
Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2006
Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2005