Přihlášky k pobytu

Přímý vstup do databáze

 

V současné době je možné vyhledávat příjmení A - Fan.

Soubor přihlášek k pobytu doplňuje evidenci domovské příslušnosti obyvatel. Vedl jej Popisný úřad královského města Plzně od devadesátých let 19. století až do dvacátých let 20. století. Při digitalizaci bylo upřesněno časové rozpětí 1898–1921. Jsou v nich evidovány také osoby, které v Plzni neměly domovské právo a pobývaly zde jen krátkodobě. V období 1921–1950 pokračovalo ve vedení této evidence nově ustavené Policejní ředitelství v Plzni, jehož fond je uložen ve Státním oblastním archivu v Plzni. Systém uložení jednotlivých přihlášek je abecední, nikoli však důsledně český nebo německý, častěji spíše fonetický. I vlivem uložení se tak může shodné příjmení nacházet ve více ukládacích jednotkách.

Kompletní přihlášky k pobytu pro Plzeň do roku 1921 najdete v našem digitálním archivu.