Předarchivní péče

Archiv města Plzně dohlíží na spisovou službu u svého zřizovatele, jeho organizačních složek, příspěvkových organizací a právnických osob. Provádí u těchto původců skartační řízení. Skartačním řízením je míněn výběr archiválií, které přebírá do své péče, a povolení ke zničení nepotřebných dokumentů.

Kontakt:

Bc. Alena Skalová, DiS.
vedoucí oddělení předarchivní péče a dokumentace
tel.: 378 032 611
e-mail: skalovaa@plzen.eu

PhDr. Jitka Janečková
odborná archivářka
tel.: 378 032 605
e-mail: janeckova@plzen.eu

Mgr. Bc. Eva Palivodová, Ph.D.
odborná archivářka
tel.: 378 032 609
e-mail: palivodová@plzen.eu

 

Odkaz na právní předpisy v oblasti archivnictví a spisové služby

 

 

Doporučená literatura:

Typový skartační rejstřík. Ostrava 2016.

Irena Hajzlerová, Spisová služba ve školství. Jak naložit s listinnými a digitálními dokumenty. Karviná 2017.

Ivan Bittner – Olga Ondřejková – Kateřina Smutná – Vladimír Štroblík, Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře. Praha 2005.