Výstavy

Plzeň si připomene Mezinárodní den archivů

Plzeň si připomene Mezinárodní den archivů

Archiv města Plzně představí dne 15. května 2024 to nejcennější, co archivní depozitáře skrývají – archiválie prohlášené za archivní kulturní památky.

Mezinárodní den archivů - online výstava Romantická i černá

Mezinárodní den archivů - online výstava Romantická i černá

V letošním roce jsme se rozhodli připomenout Mezinárodní den archivů online výstavou Romantická i černá. Plzeň ve výtvarných dílech ze sbírek a fondů Archivu města Plzně. Výstava představuje díla jak zdejších, tak mimoplzeňských umělců, vytvořená v průběhu 20. století.

Vernisáž výstavy Sametová revoluce v Plzni

Vernisáž výstavy Sametová revoluce v Plzni

Symbolicky 17. listopadu 2019 proběhla vernisáž výstavy Archivu města Plzně Sametová revoluce v Plzni, která byla spojena s následným setkáním aktérů revoluce na radnici.

Pozvánka na výstavu Sametová revoluce v Plzni

Pozvánka na výstavu Sametová revoluce v Plzni

Archiv města Plzně srdečně zve na výstavu Sametová revoluce v Plzni, která proběhne v mázhauzu plzeňské radnice od 17. listopadu do 8. prosince 2019 u příležitosti 30. výročí sametové revoluce.

Pozvánka na výstavu Okupace 68 Plzeň

Pozvánka na výstavu Okupace 68 Plzeň

Archiv města Plzně zve na výstavu Okupace 68 Plzeň, která připomene 50. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Výstava se uskuteční na náměstí Republiky a v mázhauzu plzeňské radnice.

Výstava Archivní kulturní památky ve fondech Archivu města Plzně

Výstava Archivní kulturní památky ve fondech Archivu města Plzně

Archiv města Plzně zve srdečně všechny zájemce o historii na výstavu Archivní kulturní památky ve fondech Archivu města Plzně. Vernisáž výstavy se uskuteční 20. 11. 2017 od 17.00 hodin a veřejnost bude mít možnost se s jednotlivými památkami blíže seznámit do 7. 12. 2017.

Vzácné archiválie Archivu města Plzně prohlášeny za archivní kulturní památky

Vzácné archiválie Archivu města Plzně prohlášeny za archivní kulturní památky

Dne 14. července 2017 rozhodlo Ministerstvo vnitra ČR o prohlášení nejcennějších archiválií z fondů Archivu města Plzně za archivní kulturní památky podle 21 odst. 4 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů. Stalo se tak na základě žádosti Archivu města Plzně a schválení Radou…

Výstava - Plzeň v období velkých změn (1788-1918)

Výstava - Plzeň v období velkých změn (1788-1918)

Archiv města Plzně uspořádal výstavu "Plzeň v období velkých změn (1788–1918)", která se proběhla ve výstavním prostoru mázhauzu plzeňské radnice, náměstí Republiky 1 ve dnech 8.– 26. října 2016. Vernisáž se konala 10. října 2016 od 17.00 hodin. Nad výstavou převzal záštitu 1. náměstek primátora města Plzně Mgr. Martin Baxa.

Výstava Plzeň - Prvních pět století

Výstava Plzeň - Prvních pět století

Výstava "Plzeň - Prvních pět století" proběhla v Plzni ve výstavním prostoru mázhauzu budovy radnice, Náměstí Republiky 1 ve dnech 4. srpna - 4. září 2015 pod záštitou prvního náměstka primátora statutárního města Plzně pana Mgr. Martina Baxy.