Výstava - Plzeň v období velkých změn (1788-1918)

Výstava Plzeň v období velkých změn (1788–1918)

Archiv města Plzně uspořádal výstavu "Plzeň v období velkých změn (1788–1918)", která se konala ve výstavním prostoru mázhauzu plzeňské radnice, náměstí  Republiky 1 ve dnech 8.– 26. října 2016.

Svým obsahem časově navázala na předchozí výstavu, která proběhla v létě 2015 a jež představovala nově vydanou publikaci Dějiny města Plzně 1. Do roku 1788. Současná výstava je prezentací druhého svazku, který bude v dohledné době na knižních pultech a seznamuje čtenáře s historií města v letech 1788–1918.

Výstava byla realizována na 26 panelech a v osmi vitrínách jako průřez dějinami města: vývojem politickým, hospodářským, ale i v oblasti kultury, architektury, náboženství a spolkového života. Textové panely  byly  ilustrovány četnými snímky i materiály ve vitrínách.
Exponáty ve vitrínách pocházely  ze sbírek Archivu města Plzně, Západočeského muzea v Plzni a Archivu společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s.
Výstavu připravili archivářky Archivu města Plzně Štěpánka Pflegerová a Kateřina Fantová za spolupráce vedoucího autorského kolektivu Dějin města Plzně 2 Karla Wasky.Doprovodné texty k výstavě:
Česky (60 kB)
English (62 kB)
Deutsch (63 kb)

Vernisáž výstavy proběhla 10. října 2016 od 17.00 hodin.

Reportáž o vernisáži a výstavě (iReportér ČT PhDr. Vladimír Čermák, 11.10. 2016)
Zpráva o výstavě (ČRo Plzeň, 12. 10. 2016)