Digitální projekty

V této sekci jsou uvedeny digitální projekty, na kterých se Archiv města Plzně podílel ve spolupráci s externími partnery. V sekci Digitální archiv jsou k dispozici projekty vzniklé ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi města a starší samostatné digitální projekty archivu, které budou nahrazeny připravovanou komplexní digitální databází Archivu města Plzně.

 

Projekt Historický atlas města Plzně

S historickou geografií města Plzně se lze seznámit prostřednictvím Historického atlasu města Plzně. Bližší informace lze nalézt na také přímo na Mapovém portálu města Plzně.

Projekt Veduty

280 vybraných vedut z provenience Archivu města Plzně je zpřístupněno na portálu Veduty v českých a slovenských archivech. Pro jejich selekci je potřeba do vyhledávacího řádku zadat „AM Plzně“.

Kromě pohledů na samotné město Plzeň (nejen celkových, též na budovy, náměstí a předměstí, katastrofy a každodenní život Plzeňanů) zobrazují i jiná města a místa v České republice i v zahraničí (např. Kodaň, Stockholm, Brémy, Jakartu apod.). Podrobnější informace o tomto projektu jsou na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Projekt Pilsna Digitalis

Archiv města Plzně se podílel na projektu digitalizace vybraných archiválií a tisků ze svých fondů, např. adresářů, ročenek, fotografií či divadelních plakátů.