Výstava Plzeň - Prvních pět století

Plzeň - Prvních pět století

Výstava se uskutečnila v Plzni ve výstavním prostoru mázhauzu budovy radnice, Náměstí Republiky 1 ve dnech 4. srpna - 4. září 2015 pod záštitou prvního náměstka primátora statutárního města Plzně pana Mgr. Martina Baxy. Vernisáž výstavy  proběhla 4. srpna.

Fotogalerie

Proč výstava

Město Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 - má bohatou historii, která byla v nedávné době nově zmapována v publikaci Dějiny města Plzně 1. Do roku 1788. A protože jsme přesvědčeni, že kultura jakékoli společnosti je především odrazem její historie, chceme široké veřejnosti touto výstavou připomenout nejdůležitější momenty z historie města.
V neposlední řadě je důvodem k uspořádání výstavy i již zmíněné vydání publikace, kterou má výstava více přiblížit veřejnosti.

Co výstava nabízí


Celá výstava byla instalována na 20 panelech a v osmi vitrínách.
Je průřezem historie města, exkurzem zavítá do období prehistorického, na základě archeologických výzkumů vypovídá o životě v Plzeňské kotlině před založením původní Plzně (Starého Plzence), osvětluje založení Nové Plzně, dotýká se významným dokumentů, znaku a pečeti města, připomíná husitskou i protihusitskou minulost, slavné období v době pobytu Rudolfa II. a následné útrapy a hospodářský rozvrat v období třicetileté války, dotýká se architektury i umění.
Textové panely jsou doplněny snímky archiválií, vedut i staveb, návštěvníky jistě upoutají rekonstrukční mapy.
Vzhledem k tomu, že výstava byla připravena ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni, část vitrín je instalována exponáty z jeho sbírek, které dokumentují život na území Plzně od počátků do roku 1788.