Výstava Archivní kulturní památky ve fondech Archivu města Plzně

Výstava Archivní kulturní památky ve fondech Archivu města Plzně

Archiv města Plzně zve srdečně všechny zájemce o historii na výstavu Archivní kulturní památky ve fondech Archivu města Plzně.
Výstava se uskuteční pod záštitou prvního náměstka primátora města Plzně pana Mgr. Martina Baxy.

Vernisáž výstavy se uskuteční 20. listopadu 2017 od 17.00 hodin a veřejnost bude mít možnost se s jednotlivými památkami blíže seznámit do 7. prosince 2017.

Originály archiválií budou k vidění pouze jeden den v průběhu výstavy, a to 28. listopadu 2017 od 9.00 do 17.00 hodin.

Jedná se o tyto archiválie:
1. Nejstarší plzeňský typář, pocházející z období kolem roku 1300 spolu s listinou ze 17. 4. 1307 s prvním dochovaným otiskem tohoto pečetidla
2. Soubor čtyř zlatých bul vydaných pro město Plzeň (1434–1627)
3. Liber judicii (1407–1411), nejstarší městská kniha ve fondech Archivu města Plzně, první kniha soudní
4. Osecký žaltář (kniha žalmů) z druhé poloviny 13. století
5. Soubor dvou erbovních privilegií polepšujících znak města (1466, 1578)
6. Rukopis hry Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka z roku 1834 s textem národní hymny Kde domov můj.