Zemřela naše dlouholetá kolegyně paní PhDr. Hana Dobrá

Archiv města Plzně se zármutkem oznamuje, že dne 29. července tohoto roku zemřela naše dlouholetá kolegyně paní PhDr. Hana Dobrá.

Hana Dobrá se narodila dne 1. ledna 1944 v Plzni jako dcera lékaře Josefa Dobrého a Aloisie, roz. Kozlíkové. S rodiči žila v Tlučné, kde otec působil jako lékař nemocniční pokladny a později obvodní lékař na místním středisku. V Tlučné v letech 1949–1957 vychodila základní školu a následně pokračovala tři roky ve vzdělávání na Střední všeobecně vzdělávací škole v Plzni (tehdy v ul. Pionýrů).

Po roční pauze, kdy pracovala jako dělnice v Tesle Karlín, závod Nýřany, studovala v letech 1961 až 1966 na pražské Filozofické fakultě Univerzity Karlovy obor dějepis–čínština, rigorózní zkoušky vykonala 5. června 1972.

Po ukončení studia působila krátce v letech 1966 a 1967 jako archivářka Státního okresního archivu v Domažlicích se sídlem v Horšovském Týně a od 4. července 1967 získala místo archivářky v Archivu města Plzně. Zde setrvala až do svého odchodu do důchodu v roce 2003. Profesně se věnovala pořádání složitých osobních fondů a dlouhá léta zajišťovala chod archivní knihovny a badatelny. Mj. byla členkou Historického klubu a České společnosti demografické, ve své publikační činnosti se zaměřovala na demografii plzeňských vsí, řadu drobných článků v tisku věnovala osobnostem plzeňského kulturního života.

Svou dlouholetou prací zanechala v Archivu města Plzně nesmazatelnou stopu.

Zemřela ve věku nedožitých 80 let dne 29. července 2023 ve svém bytě v Plzni, kde žila od roku 1976 s rodiči. Pohřbena byla na plzeňském ústředním hřbitově.