Aktuality

Zesnula archivářka Jana Kalserová

Zesnula archivářka Jana Kalserová

V neděli 14. července 2019 zemřela ve věku 90 let dlouholetá archivářka Archivu města Plzně Jana Kalserová. Narodila se 16. prosince 1928 v rodině známého městského školního lékaře MUDr. Jindřicha Kalsera a v rodném městě prožila celý svůj…

Archiv města Plzně spouští Encyklopedii Plzně

Archiv města Plzně spouští Encyklopedii Plzně

Archiv města Plzně spouští Encyklopedii Plzně, která je zpracovávána v rámci unikátní sítě městských encyklopedií

Archiv města Plzně se připojil k plzeňskému Historickému víkendu 2019

Archiv města Plzně se připojil k plzeňskému Historickému víkendu 2019

Archiv města Plzně se připojil k plzeňskému Historickému víkendu 2019. Od pátku do neděle 9. června nabídl plzeňským dětem kreativní vyžití.

Archiv města Plzně spustil digitální archiv

Archiv města Plzně spustil digitální archiv

Archiv města Plzně u příležitosti 150. výročí svého založení spustil digitální archiv.

Fotografie z archivní noci

Fotografie z archivní noci

U příležitosti 150. výročí svého založení a zároveň jako příspěvek k Mezinárodnímu dni archivů se Archiv města Plzně připojil k plzeňské Muzejní noci, která proběhla 31. května 2019.

Archivní noc

Archivní noc

U příležitosti 150. výročí svého založení a zároveň jako příspěvek k Mezinárodnímu dni archivů se Archiv města Plzně připojí k plzeňské Muzejní noci, která proběhne 31. května 2019.

První cena v celostátní soutěži Média na pomoc památkám

První cena v celostátní soutěži Média na pomoc památkám

Naše kolegyně PhDr. Jitka Janečková obdržela v úterý 23. dubna 2019 první cenu v celostátní soutěži Média na pomoc památkám za rok 2018.

Uzavření badatelny

Uzavření badatelny

Z provozních důvodů bude dne 24. dubna 2019 badatelna Archivu města Plzně pro veřejnost uzavřena.

Oznámení badatelům

Oznámení badatelům

Archiv města Plzně oznamuje, že z důvodu digitalizace jsou dočasně nepřístupné sčítací operáty z archivního fondu Okresní úřad Plzeň z roku 1869 (i. č. 1966 I.-III.), z roku 1890 (i. č. 2140-2153) a z roku 1900 (i .č. 2154-2235).…

Archiv města Plzně nově spustil své facebookové stránky

Archiv města Plzně nově spustil své facebookové stránky

Archiv města Plzně nově spustil své facebookové stránky. Každé pondělí na nich bude seznamovat veřejnost s historií plzeňských ulic počínaje historickým jádrem města.

Digitalizace archiválií v Archivu města Plzně

Digitalizace archiválií v Archivu města Plzně

Již od poloviny roku 2015 probíhá v Archivu města Plzně dlouhodobý projekt digitalizace vybraných archivních fondů a sbírek. K digitalizaci bylo připraveno mj. přibližně 12 000 rukopisů a úředních knih, 1211 kartonů a 124 jednotlivin.…

Jarní cyklus přednášek 2019

Jarní cyklus přednášek 2019

Archiv města Plzně srdečně zve od 5. března na pokračování cyklu přednášek s historickými tématy z období 1919-1959, které se konají opět v sále Velkého klubu Magistrátu města Plzně, nám. Republiky 1 (radnice)od 16:30 hod.

Slavnostní křest Dějin města Plzně 3

Slavnostní křest Dějin města Plzně 3

Dne 8. ledna 2019 proběhl v obřadní síni plzeňské radnice křest závěrečného třetího svazku Dějin města Plzně, který mapuje historii města mezi roky 1918–1990.

Dějiny města Plzně 3 (1918-1990)

Dějiny města Plzně 3 (1918-1990)

Závěrečný třetí svazek projektu Dějiny města Plzně mapující historii města ve 20. století, je opět kolektivní monografií, na níž se podílelo 37 autorů především z plzeňských paměťových institucí.

PF 2019

PF 2019

Šťastný nový rok 2019 přejí zaměstnanci Archivu města Plzně.

Další oficiální zprávy týkající se současných událostí v Plzni najdete na stránce aktuální zprávy z Plzně.