Rozvolnění mimořádných opatření v badatelně

Vážení badatelé,

I přes rozvolnění mimořádných opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 k 1. 7. 2020 doporučujeme v zájmu ochrany vlastního zdraví nadále při návštěvě badatelny používat roušku a dodržovat ošetření rukou dezinfekčním roztokem již při vstupu do budovy archivu.

Děkujeme za pochopení!

Archiv města Plzně