Ocenění archivářky Archivu města Plzně Kateřiny Fantové

Další ocenění pro archivářku Archivu města Plzně

Ve dvoraně Českého muzea hudby v Praze byly ve středu 19. dubna 2017 vyhlášeny výsledky jubilejního 20. ročníku celostátní soutěže Média na pomoc památkám (cena Prix non pereant) za rok 2016, kterou pořádá občanské sdružení Pro Bohemia spolu se Syndikátem novinářů České republiky. Letošní ročník byl vyhlášen k tématu 700. výročí narození Karla IV.

Média na pomoc památkám, soutěž pro novináře, kteří cítí naléhavost potřeby zachování kulturního dědictví, oceňuje publicistická díla dokumentující péči o kulturní dědictví, především ta, která se obracejí k široké veřejnosti. Ceny se udělují v kategoriích tisk – deníky, rozhlas, televize, publicistika a internet.

Je velmi potěšující ocenění archivářky z Archivu města Plzně Mgr. Kateřiny Fantové a získání třetího místa v kategorii publicistika za soubor článků v časopise Vítaný host v Plzeňském kraji o historických proměnách města Plzně. K. Fantová se připojila mezi přispívající archivářky právě v loňském roce, kdy publikovala tato témata: Požár věže kostela sv. Bartoloměje v Plzni, Návštěvy Františka Josefa I. v Plzni, Jan Janeček a poslední veřejná poprava v Plzni, Architektonické proměny jádra Plzně v 19. století.

Před dvěma lety byly obdobně oceněny Bc. Alena Skalová, DiS., a PhDr. Jitka Janečková.

Ve stejné kategorii letos zvítězil Miroslav Šobr, který též přispívá do časopisu Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, za eseje s tématem urbanizace krajiny Zahrada poznání, texty věnované Prácheňsku v přírodně historických souvislostech v projektu města Strakonice. Čestným uznáním byl ještě oceněn další přispěvatel Vítaného hosta Přemysl Čech za článek Zámek Hrádek – praktická učebnice architektury.

Za Plzeňáky ještě posbíral 3. místo v kategorii rozhlas pořad O mumiích v Kralovicích, renesanční kostel sv. Petra a Pavla Tamary Salcmanové z Českého rozhlasu Vltava, studio Plzeň.

Srdečně gratulujeme!


 

Autor: Jitka Janečková
 

Aktuality

Podzimní pokračování přednášek archivu

Dne 3. října budou opět zahájeny přednášky Archivu města Plzně. Konají se vždy v úterý od 16.30 hodin…

Mezinárodní den archivů 2017 oslavil Archiv města Plzně dvěma akcemi

Archiv města Plzně uspořádal již počtvrté, u příležitosti Mezinárodního dne archivů, ve dnech 15.…

 
© 2017 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel: +420 378 032 600   |   archiv@plzen.eu
Znak města Plzně

Vytisknout   |   Nahoru Město Plzeň|   Prohlášení o přístupnosti   |   Právní ujednání   |   Správa serveru