Mezinárodní den archivů

Vážení příznivci Archivu města Plzně,

v letošním roce jsme se rozhodli připomenout Mezinárodní den archivů představením několika zajímavých archiválií či celých archivních fondů uložených v našich depozitářích. V následujících osmi dnech se můžete těšit mj. na veduty zobrazující dobytí Plzně generálem Mansfeldem, vandrovní knížku zdejšího malíře pokojů, nejstarší divadelní plakáty, sbírku plzeňských pohlednic Ladislava Lábka nebo rodinnou kroniku malíře Josefa Hodka, žáka Josefa Váchala.

Pokud Vás ukázky z našich fondů zaujmou, můžete další archiválie nalézt na našem digiarchivu.

Archiv města Plzně