Podávání žádostí

O vyhledání údajů, opisů, výpisů a potvrzení z fondů Archivu města Plzně je možné požádat osobně nebo písemně. K podání žádosti lze využít uvedený kontakt nebo portál Elektronické podání občana.

Kontakt:

Mgr. Kateřina Fantová
odborná archivářka, knihovnice
tel. 378 032 604
e-mail: fantovak@plzen.eu

 

Formuláře ke stažení:


Žádost o vystavení výpisu vysvědčení a potvrzení o studiu

Elektronická podatelna města Plzně