Ceník služeb

Od 1. března 2015 platí Ceník služeb pro badatele Archivu města Plzně, který byl schválen usnesením Rady města Plzně č. 133 z 19. února 2015. Vychází ze Sazebníku služeb a reprodukčních poplatků platného ve veřejných archivech (příloha č. 4 k vyhlášce MV č. 213/2012 Sb., kterou se mění vyhl. MV č. 645/2004 Sb.).

Ceník služeb ve formátu pdf

A. Pořízení výpisu nebo opisu archiválií včetně vyrozumění o negativním nálezu a ověřování kopií pořízených veřejnými archivy

1. Pořízení výpisu nebo opisu archiválie50,- Kč/každá i započatá stránka archivem zpracovávaného výpisu nebo opisu
2. Ověření shody kopie archiválie s jejím originálem uloženým v archivu a pořízené archivem podle písmena B bodu 130,- Kč/každá započatá ověřovaná stránka

B. Reprodukce archiválií

1. Elektrografické kopírování (Kč/1 list reprodukce)

Černobílé jednostrannéA 4A 3
z volných listů5,- Kč8,- Kč
z vázaných listů7,- Kč12,- Kč
Černobílé oboustrannéA 4A 3
z volných listů8,- Kč12,- Kč
z vázaných listů17,- Kč22,- Kč
Barevné jednostrannéA 4
z volných listů25,- Kč
z vázaných listů

33,- Kč

Barevné oboustrannéA 4
z volných listů40,- Kč
z vázaných listů53,- Kč

2. Digitální reprodukce

Zhotovení digitální reprodukce dvourozměrné předlohy

skenování předloh do formátu A4 včetně25,- Kč
skenování předloh do formátu A3 včetně60,- Kč
snímek předlohy do formátu A3 včetně digitálním fotoaparátem120,- Kč
snímek předlohy formátu větší než A3 digitálním fotoaparátem300,- Kč
zvýšení rozlišení o každých započatých 100 dpi nad 300 dpi20,- Kč

Zhotovení digitální reprodukce trojrozměrné předlohy

dokumentační snímek (náhledový) malých a středně velkých rozměrů pořízený digitálním fotoaparátem

350,- Kč
Poskytnutí digitální reprodukce již dříve digitalizované předlohy (1 obraz)25,- Kč

Prohlížení digitálních reprodukcí archiválií dálkovým způsobem bez poplatku.

Zápis dat

CD včetně zápisu dat40,- Kč
DVD včetně zápisu dat60,- Kč

Všechny nově zhotovené digitální reprodukce se poskytují v barvě s barevnou hloubkou 24 bitů nebo vyšší, v základním rozlišení 300 dpi, ve formátu JPG, PDF/A, TIFF, PNG nebo RAW, bez grafických úprav.

C. Potvrzování shody

1. kopie archiválie v analogové podobně nebo její digitální repliky s analogovou podobou uloženou v archivu

za zpracování potvrzující doložky50,- Kč
za vyhledání archiválie a pořízení kopie archiválie v analogové podobě nebo její digitální repliky100,- Kč/hod.

D. Kancelářské a manipulační práce spojené s poskytovanými službami

1. Kancelářské práce: 60,- Kč/každá započatá hodina
2. Manipulační poplatky:

balné – zásilky v balících30,- Kč + DPH
balné – zásilky v obálkách do 1 kg20,- Kč + DPH

Poštovné je účtováno podle platného sazebníku poskytovatele poštovních služeb.

Archiv města Plzně z technických důvodů neposkytuje tyto reprodukční služby:

  • barevné kopírování a tiskové výstupy ve formátu větším než A4
  • mikrografické práce

Níže uvedené sazby se nevztahují  na reprodukce archiválií pořízené pomocí vlastního zařízení badatele.