Knihovna

Vstoupit do elektronického katalogu knihovny

 

Knihovna Archivu města Plzně obsahuje přes 88 000 svazků publikací, které je možno studovat prezenčně v badatelně archivu. V knihovně jsou k dispozici zejména základní díla z dějin města a regionu, publikace k dějinám českého státu i habsburského soustátí, odborné slovníky, encyklopedie či díla z dějin umění, literatury a hudby. Studovat lze dále např. sbírku novin, periodik nebo výročních zpráv škol. Knihovna disponuje i starými tisky a zvláštními odděleními knihovny J. Skupy, B. Polana, J. F. Hrušky, M. Švába, A. Špeldy, aj.


Kontakt:

Mgr. Kateřina Fantová
odborná archivářka, knihovnice
tel. 378 032 604
e-mail: fantovak@plzen.eu