Exkurze

Archiv města Plzně umožňuje po předchozí domluvě skupinové exkurze. Prohlédnout si prostory archivu a vybrané archiválie lze i v rámci Mezinárodního dne archivů, ke kterému se archiv zpravidla připojuje dnem otevřených dveří.

Kontakt:

PhDr. Štěpánka Pflegerová
vedoucí oddělení zpracování a využívání archiválií
tel. 378 032 607
e-mail: pflegerova@plzen.eu