Knihovna Archivu města Plzně

Knihovna Archivu města Plzně obsahuje již přes 81 000 svazků publikací, které je možno studovat prezenčně v badatelně archivu či absenčně po vyplnění výpůjčního lístku.

V archivní knihovně jsou především shromážděna základní díla z dějin města a regionu i obecněji k dějinám českého státu, měst i k historii dalších zemí (hlavně zemí Koruny české a habsburského soustátí), základní odborná literatura k archivnictví a pomocným vědám historickým, slovníky odborné i jazykové, encyklopedie, dále díla z dějin umění, literatury, hudby a dalších příbuzných oborů z Čech i ze zahraničí. V knihovně najdete dále například tituly k dějinám první a druhé světové války a řadu kalendářů poučných, zábavných i humoristických.

Nepřehlédnutelným oddílem knihovny je sbírka novin, periodik a výročních zpráv (např. ze škol čítá výroční zprávy z celé habsburské monarchie), která je průběžně doplňována o nově vyšlé svazky či čísla. V katalogu najdeme žhavé novinky z knižních pultů, ale také několik set kusů starých tisků. K nejstarším patří například Kronika česká Václava Hájka z Libočan, vydaná v Praze v roce 1541, Kalendář historický Daniela Adama z Veleslavína, který byl vytištěn v Praze v roce 1590 a Herbář aneb Bylinář vysoce učeného a vznešeného p. doktora Petra Ondřeje Mathiola, který vytiskl ve své tiskárně Daniel Adam z Veleslavína v roce 1596. Součástí knihovny jsou zvláštní oddělení knihovny Skupovy, Polanovy, J. Fr. Hrušky, M. Švába, A. Špeldy a jiných osobností, které byly získány spolu s osobními pozůstalostmi.

Knihovní řád (pdf, 141 kB)

Badatel může využívat knih, časopisů a novin z knihovny archivu v souvislosti s jeho studijním tématem. Některé tituly (encyklopedie, slovníky, staré tisky apod.) se půjčují jen k prezenčnímu studiu v badatelně, ostatní je po dohodě možné zapůjčit na jeden měsíc po vyplnění výpůjčního lístku.

Kontakt:

Marie Hrádková
knihovna
tel. 378 032 608
e-mail: hradkova@plzen.eu

Elektronický katalog knihovny

Postupně jsou přepisovány všechny svazky knihovny do elektronického katalogu. Pokud v něm titul nebyl nalezen, lze hledat v lístkovém katalogu v knihovně archivu (autorském nebo věcném, který zahrnuje také plzeňské oddělení).

Lístkový katalog knihovny Archivu města Plzně

Autor: Jitka Janečková
 

Aktuality

Výstava Archivní kulturní památky ve fondech Archivu města Plzně

Archiv města Plzně zve srdečně všechny zájemce o historii na výstavu Archivní kulturní památky ve…

Podzimní pokračování přednášek archivu

Dne 3. října budou opět zahájeny přednášky Archivu města Plzně. Konají se vždy v úterý od 16.30 hodin…

 
© 2017 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel: +420 378 032 600   |   archiv@plzen.eu
Znak města Plzně

Vytisknout   |   Nahoru Město Plzeň|   Prohlášení o přístupnosti   |   Právní ujednání   |   Správa serveru