Mezinárodní den archivů 2017 oslavil Archiv města Plzně dvěma akcemi

Mezinárodní den archivů 2017 oslavil Archiv města Plzně dvěma akcemi

K oslavám Mezinárodního dne archivů, který připadl na pátek 9. 6. 2017, se Archiv města Plzně letos počtvrté připojil dvěma akcemi. Letošní Historický víkend, který se konal právě od 9. do 11. 6. 2017, byl obohacen i o stánek tvůrčích dílen Archivu města Plzně, kde si malí návštěvníci mohli po tři dny hravou formou vyzkoušet své znalosti a vědomosti o městě Plzni. Čekalo je zde například pexeso s historickým vyobrazením některých význačných plzeňských budov, skládání puzzle městské pečeti, poznávání dobových řemesel či vybarvování městského znaku. Do luštění kvízu, osmisměrek či křížovek se mnohdy zapojili i rodiče či prarodiče, a tak věkové spektrum, které bylo akcí osloveno, bylo vlastně daleko širší. Děti si také mohly navrhnout svůj vlastní erb či poskládat kostky, na nichž byly plzeňské veduty. Favoritem u dětí se stala výroba pečeti, psaní brkem a slepotisk.
V průběhu víkendu se ve stánku archivu vystřídalo na 200 dětí.


Druhou akcí, která připomněla Mezinárodní den archivů, byl Den otevřených dveří Archivu města Plzně, který proběhl 15. a 16. 6. 2017. Na 120 návštěvníků si mohlo prohlédnout ukázky zajímavých archiválií týkajících se dějin města a nahlédlo i do jinak nepřístupných prostor archivních depozitářů.
Obě akce se setkaly s velkým zájmem veřejnosti a kladným hodnocením všech návštěvníků.