Podzimní cyklus přednášek 2017

3. října 2017

ZAPOMENUTÝ NÁSLEDOVNÍK? SEBEUPÁLENÍ JOSEFA HLAVATÉHO V PLZNI 20. 1. 1969

Přednáší PhDr. Petr Blažek, Ph.D.
Ústav pro studium totalitních režimů, Praha

 

17. října 2017

GENERÁL GRAZIANI V PLZNI ANEB VELKÁ VÁLKA VE SPOLEČENSKÉM ŽIVOTĚ PLZEŇANŮ (1924)

Přednáší Mgr. Tomáš Herajt
Policie ČR

 

31. října 2017

ARCHIVNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY VE FONDECH ARCHIVU MĚSTA PLZNĚ

přednáší PhDr. Štěpánka Pflegerová
Archiv města Plzně

 

14. listopadu 2017

ARCHITEKTURA MEZIVÁLEČNÉ PLZNĚ

Přednáší Ing. arch. Petr Domanický
Západočeská galerie v Plzni

 

28. listopadu 2017

ÚTOK NA ŽIDOVSKOU OBŘADNÍ SÍŇ V PLZNI V BŘEZNU 1939

Přednáší PhDr. Karel Řeháček, Ph.D.
Státní oblastní archiv v Plzni

 

Přednášky se konají vždy od 16:30 hod. v sále Velkého klubu Magistrátu města Plzně, nám. Republiky 1 (radnice).

Vstup volný!