Jarní cyklus přednášek 2017

Jarní pokračování přednášek 2017

14. února 2017
RICHARDOV – HISTORICKÉ RODINNÉ LETOVISKO NA SOUTOKU BEROUNKY A KLABAVY
Přednáší prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha

28. února 2017
ZMIZELÁ PLZEŇ – STO LET OD VYDÁNÍ STEJNOJMENNÉ KNIHY (1917–2017)
Přednáší Ing. arch. Petr Domanický
Západočeská galerie v Plzni

14. března 2017
MAJETKOVÉ A RODINNÉ POMĚRY PLZEŇSKÉHO STAROSTY LUĎKA PIKA
Přednáší PhDr. Karel Řeháček, Ph.D.
Státní oblastní archiv v Plzni

28. března 2017
ZANIKLÝ SVĚT STOLNÍCH SPOLEČNOSTÍ
Přednáší Mgr. Tomáš Bernhardt
Západočeské muzeum v Plzni

Tato přednáška se výjimečně koná od 16:30 hod. v Pivovarském muzeu (Veleslavínova 6) s expozicí stejnojmenné výstavy, jejíž součástí bude komentovaná prohlídka.

11. dubna 2017
PORTRÉTNÍ GALERIE SASKÉHO PANOVNICKÉHO RODU WETTINŮ A JEJÍ CESTA DO PLZNĚ
Přednáší PhDr. Kamil Boldan
Národní knihovna ČR, Praha

25. dubna 2017
SIONISTICKÝ SKAUTING V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU
Přednáší Jitka Radkovičová
Skautský institut Praha

Přednášky se konají vždy od 16:30 hod. v sále Velkého klubu Magistrátu města Plzně, nám. Republiky 1 (radnice).

Vstup volný!