Na hledaný dotaz bylo nalezeno 163 článků.

Kontakt

{img|type=pg|id=16|ext=jpg|width=300|height=163|title=|alt=|crop=|style=|class=} Plzeň: 25. dubna 87 250 41 Plzeň tel.: +420 123 456 789 Praha: Bavorská 320 320 97 Praha tel.: +420 987 654 321

Novinka 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse…

Novinka 2

tuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu…

Reference

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.

O společnosti

consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum…

Historie archivu

Historie městského archivu v Plzni je od počátků spojena s městskou správou a jeho vývoj můžeme rozdělit celkem na čtyři období:V období nejstarším (od založení města až do počátku 19. století) byl archiv pečlivě opatrován, neboť např. listiny zde uložené byly zárukou různých městských práv. Péče o archiv byla svěřována radním…

Ocenění archivářky Archivu města Plzně Kateřiny Fantové

Ve dvoraně Českého muzea hudby v Praze byly ve středu 19. dubna 2017 vyhlášeny výsledky jubilejního 20. ročníku celostátní soutěže Média na pomoc památkám (cena Prix non pereant) za rok 2016. Je velmi potěšující ocenění archivářky z Archivu města Plzně Mgr. Kateřiny Fantové a získání třetího místa v kategorii publicistika za…

Oznámení badatelům

Archiv města Plzně oznamuje, že z důvodu digitalizace jsou dočasně nepřístupné sčítací operáty z archivního fondu Okresní úřad Plzeň z roku 1869 (i. č. 1966 I.-III.), z roku 1890 (i. č. 2140-2153) a z roku 1900 (i .č. 2154-2235).

Kronika - Kronika obce Malesice

PopisTyp: obecní kronika, úřední knihaNázev: Kronika obce MalesiceČasový rozsah: [1239]–2007Originál uložen na Úřadě městského obvodu Plzeň 9 – Malesice

Kronika - Kronika trestní Malesice

PopisTyp: úřední knihaNázev: Kronika trestní obce MalesickéInventární číslo: 36785Signatura: 36a241Časový rozsah: 1912–1949Číslo NAD: 1524Archivní fond: Archiv obce Malesice

O nás

Archiv města Plzně patří k nejstarším archivním institucím v České republice. Více než sto padesát let pečuje o písemnosti, které podávají svědectví o minulosti města Plzně od středověkých počátků městského života až po současnost. Je akreditovaným veřejným archivem územně samosprávného celku a jeho…

Poslání archivu

Úkolem archivu je shromažďovat, uchovávat, odborně zpracovávat, restaurovat a zpřístupňovat archiválie za účelem jejich dalšího využití. Archiv plní také další odborné úkoly určené zřizovatelem, včetně vědecké, výzkumné a vydavatelské činnosti. Organizuje a koordinuje výzkum dějin města Plzně a regionu, prezentuje jeho výsledky…

Kronika - Kronika Malesic

PopisPříběhy sepsané bývalým malesickým kronikářem panem Morgensternem Originál knihy vlastní rodina:

Kronika - Kronika Litic 1969-1987

PopisTyp: obecní kronika, úřední knihaNázev: Kronika Litic II.Inventární číslo: 35 906Signatura: 32a136Časový rozsah: 1969–1987Číslo NAD: 288Archivní fond: Místní národní výbor Litice

1 | 2 ... 12 Další