Oznámení badatelům

Archiv města Plzně oznamuje, že z důvodu digitalizace jsou dočasně nepřístupné sčítací operáty z archivního fondu Okresní úřad Plzeň. 

Rok 1869: i. č. 1966 I.-III.
Rok 1890: i. č. 2140-2153 
Rok 1900: i .č. 2154-2235