Zpřístupnění Archivu města Plzně pro veřejnost

Pravidla pro návštěvu Archivu města Plzně

Vážení badatelé,

s ohledem na mimořádná opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 je provoz badatelny Archivu města Plzně (AMP) od 20. dubna 2020 až do odvolání upraven takto:

  1. Každý zájemce o studium archiválií se musí objednat alespoň jeden pracovní den před plánovanou návštěvou AMP (archiv@plzen.eu; tel.: 378 032 601), a to do 12:00 hod. Musí uvést přesné téma studia a vyčkat na potvrzení své návštěvy.
  2. Archiválie přístupné prostřednictvím digitálního archivu AMP (digiarchiv.plzen.eu), není možné studovat prezenčně v badatelně.
  3. V případě, že požadované archiválie prostřednictvím digitálního archivu přístupné nejsou a v možnostech AMP bude pořídit digitální kopie, budou tyto badateli zaslány elektronicky, a to zdarma.
  4. Badatelna archivu je veřejnosti přístupná v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, avšak POUZE po předchozím objednání na přesně stanovený čas.
  5. AMP si vyhrazuje právo čas návštěvy korigovat podle počtu zájemců. Pořadí badatelů určuje vedoucí AMP.
  6. Materiály, které byly předloženy jednomu badateli, mohou být dalšímu zájemci znovu předloženy až další badatelský den.
  7. Počet badatelů zároveň přítomných v badatelně AMP se řídí Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 9. dubna 2020.
  8. Každý návštěvník AMP je povinen použít roušku a jednorázové rukavice, a to již při vstupu do budovy AMP.
  9. Žádosti o výpis, opis a potvrzení z fondů AMP doporučujeme podávat elektronicky (archiv@plzen.eu).

Děkujeme za pochopení!