Vyšla kniha Život je sladký

Právě vyšla kniha Život je sladký. Z historie cukrářského řemesla na Plzeňsku, jejíž hlavní autorkou je naše kolegyně PhDr. Jitka Janečková. Ta spolu s kolegy archiváři a muzejníky z plzeňského regionu popisuje počátky a vývoj sladkého řemesla (tj. perníkářství i pozdější cukrařiny) v dobových souvislostech. Mimoto se v knize nacházejí i vzpomínky a výpovědi pamětníků a potomků mistrů cukrářů i cukrářů současných, které posbíral převážně Vladimír Milt. Text provází bohatá a unikátní dokumentace a fotografie z institucionálních fondů i ze soukromých archivů. Knihu vydala Knihovna města Plzně v nakladatelství ArtKrist. Archiv města Plzně není jejím distributorem.Další informace o knize najdete na stránkách Knihovny města Plzně.