Vyšla kniha Plzeňská radnice mezi válkami

V rámci edice Studie a prameny k dějinám města Plzně vyšla kniha PhDr. Karla Řeháčka Plzeňská radnice mezi válkami, kterou vydalo statutární město Plzeň. Tato ediční řada navazuje na Prameny a příspěvky k dějinám královského města Plzně (v průběhu let se název edice nepatrně upravoval), u jejíhož zrodu stál středoškolský profesor a pozdější městský archivář Josef Strnad. Poslední svazek této řady vyšel roku 1961 a celkem během ní bylo vydáno 13 titulů. Přesně po 60 letech tak Archiv města Plzně přichází s novou ediční řadou, jejíž první svazek je dnes již k dostání.

Kniha Plzeňská radnice mezi válkami s podtitulem Kdo byl kdo ve vedení města v letech 1918–1939 přibližuje nejen fungování volené samosprávy, ale i odborného vedení města. Cenné jsou pak zejména medailonky jednotlivých představitelů města – politiků i úředníků.

Kniha je k dostání v Archivu města Plzně za 250 Kč nebo v plzeňských knihkupectvích.