Veduty z fondů Archivu města Plzně na webu

Některé veduty uložené ve sbírkách či fondech Archivu města Plzně jsou nově zpřístupněny prostřednictvím webové aplikace Veduty v českých a slovenských archivech (www.veduty.cz), která shromažďuje snímky a bližší údaje o obrazových pramenech vzniklých do roku 1850 a uložených v českých a v budoucnosti i ve slovenských archivech.

Z Archivu města Plzně (AmP) je v této aplikaci zpřístupněno 280 ikonografických pramenů, které kromě pohledů na samotné město Plzeň (nejen celkových, též na budovy, náměstí a předměstí, katastrofy  a každodenní život Plzeňanů) zobrazují i jiná města a místa v České republice i v zahraničí (např. Kodaň, Stockholm, Brémy, Jakartu apod.). Pro vyhledání vedut z provenience AmP prosím zadejte do vyhledávacího okna výraz "AM Plzně". 

Jednotlivé veduty obsahují mimo jiné: přepis legendy, dataci, informace o rozměru, autorech apod. V databázi je možné vyhledávat fulltextově nebo pomocí rozšířeného vyhledávání podle několika kategorií. Pod záznamy jsou umístěna rejstříková hesla. Bližší informace o tom, co lze v databázi najít a jak v ní hledat, se nacházejí přímo na webových stránkách aplikace. Soupis zpracovala Mgr. Kateřina Fantová.

Více o projektu a přímý vstup do databáze.

Ukázky vedut

Plzeň

Jiná města a hrady