Unikátní sbírka divadelních plakátů

Archiv města Plzně disponuje sbírkou divadelních plakátů, jejíž jádro tvoří plakáty zachráněné ředitelem nově vystavěného plzeňského Městského divadla Vendelínem Budilem. Tzv. Velké (Nové) divadlo vedl v letech 1902–1912 a zásluhou jeho vynikající herecké, dramaturgické i režijní činnosti se Plzeň stala po Praze druhou nejvýznamnější scénou v českých zemích. Vynikal pracovitostí, svědomitostí, organizačním talentem, světovým přehledem o divadelním dění a neobyčejnou láskou k divadlu. Po úrazu v roce 1912 byl penzionován a poté se v tehdy spojeném plzeňském muzeu a archivu věnoval dějinám plzeňského divadla a psaní memoárů.

Sbírka obsahuje ucelenou řadu svázaných plakátů z let 1902–1973 o rozsahu 53 knih a jeden archivní karton s více než 400 plakáty. Ve sbírce lze dále nalézt různé divadelní plakáty českého divadla v Plzni od roku 1818. V dalších sekcích se dochovaly mj. plakáty pohostinských her Anny Budilové (pseudonym Anna Hoffman), návěstí o předplatném z let 1886–1913, divadelní plakáty silvestrů 1904–1920, koncertní a slavnostní podniky 1861–1926, plakáty představení V. Budila 1886–1924, Eduarda Vojana 1910-1918, který v Plzni rovněž působil, plakáty německého divadla v Plzni 1798–1920, pražského divadla 1806–1928, mimopražských divadel 1775–1928 či programy koncertů z let 1902-1924. Tato sbírka společně s dalšími fondy Archivu města Plzně je významným historickým pramenem pro výzkum plzeňského divadelnictví.

U příležitosti Mezinárodního dne archivů byly vybrány tři ukázky. První je dochovaný plakát druhého veřejně známého českého představení v Plzni Osvobození Plzně od Táboritů r. 1434 z pera tehdejšího plzeňského purkmistra Emanuela Davida. Hra byla uvedena pouhý měsíc po první známé české hře v Plzni, tedy 11. května 1818.

Druhou ukázkou je rozměrný plakát zahajovacího představení divadelní sezóny 1903/1904 – premiéry hry Aloise Jiráska Jan Žižka z 13. září 1903 v režii Vendelína Budila, který ztvárnil i postavu Jana Žižky. Tato hra byla zároveň sbírkou na pomoc silným krupobitím a vichrem zasaženým jižním Čechám.

Třetí ukázkou je plakát operety W. S. Gilberta a A. S. Sullivana Mikado aneb jeden den v Titipu z 15. listopadu 1889. Plakát je unikátní tiskem na japonský papír a rovněž kostýmy ve hře použité byly ušity z japonských látek. S hrou se však pojí ještě jeden unikát. Plzeňské divadlo bylo první, které ji v mateřštině v českých zemích uvedlo (Brno 13. prosince 1889, Praha 1890).

Archiv města Plzně momentálně pracuje na digitalizaci nejstarší sekce 400 plakátů. Jedním z cílů je omezení fyzické manipulace s těmito vzácnými archiváliemi a dalším pak výhled na zveřejnění této sbírky nebo její části pro badatelské účely.


První dochovaný plakát druhého veřejně známého českého představení v Plzni Osvobození Plzně od Táboritů r. 1434 z pera tehdejšího plzeňského purkmistra Emanuela Davida. Hra byla uvedena pouhý měsíc po první známé české hře v Plzni, tedy 11. května 1818.


Rozměrný plakát hry Aloise Jiráska Jan Žižka z 13. září 1903 v režii Vendelína Budila, který ztvárnil i postavu Jana Žižky. Tato hra byla zároveň sbírkou na pomoc silným krupobitím a vichrem zasaženým jižním Čechám.


Plakát operety W. S. Gilberta a A. S. Sullivana Mikado aneb jeden den v Titipu z 15. listopadu 1889. Plakát je unikátní tiskem na japonský papír a rovněž kostýmy ve hře použité byly ušity z japonských látek. S hrou se však pojí ještě jeden unikát. Plzeňské divadlo bylo první, které ji v mateřštině v českých zemích uvedlo (Brno 13. prosince 1889, Praha 1890).