Slavnostní křest Dějin města Plzně 3

Dne 8. ledna 2019 proběhl v obřadní síni plzeňské radnice křest závěrečného třetího svazku Dějin města Plzně, který mapuje historii města mezi roky 1918–1990. V úvodním proslovu primátor Plzně Martin Baxa uvedl, že celé třísvazkové dílo ukazuje v plné šíři význam našeho města a dokazuje, že Plzeň sehrála klíčovou roli v přelomových okamžicích dějin. Třetí díl dějin města, na kterém se podílelo 37 autorů, na více než 1000 stranách zachycuje polický a společenský život, hospodářský, urbanistický a architektonický vývoj, výtvarné umění, sport, literární a hudební život a vývoj divadla. K publikaci je kromě bohaté obrazové přílohy zpracován i zeměpisný, jmenný a předmětový rejstřík, který výrazně usnadňuje vyhledávání konkrétních údajů.

Projekt dějin města byl v Archivu města Plzně zahájen v roce 2010 a pracovali na něm autoři především z plzeňských paměťových institucí a vysokých škol. Městský archivář Adam Skála při slavnostním aktu mj. představil autory a členy tvůrčího kolektivu, kterým poděkoval za odvedené dílo. Za autory promluvil Karel Řeháček ze Státního oblastního archivu v Plzni, který zdůraznil, že autoři pracovali na výkladu dějin města v období svobody a demokracie, kdy jediným skutečným omezením byl pouze limit v počtu stran. I proto je řada témat pouze nastíněna a jejich hlubší poznání přinese teprve další studium.

Autorský kolektiv Dějin města Plzně 3:
Stanislav Bukovský, Pavel Domanický, Petr Domanický, Miroslav Eisenhammer, Kateřina Fantová, Romana Feiferlíková, Karel Found, Pavel Hochman, Tomáš Hudec, Dagmar Hudecová, Jitka Janečková, Michal Jareš, Petr Jindra, Bohumil Jirásek, Luděk Krčmář, Tomáš Kuhn, Jan Langhammer, Dominik Mačas, Ondřej Maglić, Václav Malina, Petr Mazný, Jan Mergl, Naděžda Morávková, Ladislava Nohovcová, Anna Peřinová, Jana Petrová, Jana Potužáková, Karel Řeháček, Hanuš Salz, Adam Skála, Vlasta Smoláková, Jan Souček, Pavel Suk, Jakub Šlouf, Viktor Viktora, Helena Východská, Mojmír Weimann.

Vedoucí autorského kolektivu: Adam Skála

 


Adam Skála, městský archivář


Zleva emeritní městský archivář Jaroslav Douša, městský
archivář Adam Skála, archivář SOA Plzeň Karel Řeháček,
primátor města Plzně Martin Baxa.
Foto: Martin Pecuch