Rozvolnění mimořádných opatření v badatelně


Vážení badatelé,


s ohledem na rozvolňování mimořádných opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 se provoz badatelny Archivu města Plzně (AMP) od 8. června 2020 vrací do původního režimu.

Nadále platí používání roušek v celé budově Archivu města Plzně a ošetření rukou dezinfekčním roztokem již při vstupu do budovy archivu.


Předchozí objednání se ke studiu v badatelně archivu již není nutností, přesto je vzhledem ke zvýšenému zájmu o návštěvu archivu doporučujeme.

Děkujeme za pochopení!

Archiv města Plzně