První cena v celostátní soutěži Média na pomoc památkám

Naše kolegyně PhDr. Jitka Janečková obdržela v úterý 23. dubna 2019 první cenu v celostátní soutěži Média na pomoc památkám za rok 2018 v kategorii publicistika za objevný cyklus „Plzeňské biografy v proměnách času“ uveřejněný v časopise Vítaný host v Plzeňském kraji. Blahopřejeme.