Pozvánka na výstavu Sametová revoluce v Plzni

Archiv města Plzně srdečně zve na výstavu Sametová revoluce v Plzni, která proběhne v mázhauzu plzeňské radnice od 17. listopadu do 8. prosince 2019 u příležitosti 30. výročí sametové revoluce. Výstava rekonstruuje dění v Plzni zejména v klíčových revolučních dnech od 17. listopadu do generální stávky 27. listopadu 1989. Opomenuty však nejsou ani širší souvislosti, které předcházely těmto dnům, a ani následný vývoj. (Změny ve vedení města, kooptace poslanců, obnova památníků, svobodné volby.)

Koncept výstavy sleduje práci jednotlivých skupin a aktérů (hlavně studenty vysokých škol, divadelníky, nezávislé iniciativy a aktivisty, Občanské fórum), jejich rodící se vzájemnou interakci a tlak na tehdejší státostranu – KSČ – vrcholící úspěšnou generální stávkou. Výstava se též zastavuje u některých historických momentů, např. demonstrace na náměstí Míru 6. května 1989, snahu „zvládnout“ situaci po 17. listopadu ze strany oficiálních orgánů, boj o veřejné mínění a boj o přízeň škodováků, obavy o možné nasazení Lidových milicí či studentské happeningy.

Archiv města Plzně dohledal unikátní dobové fotografie a na výstavě spolupracoval s dalšími paměťovými institucemi – Státním oblastním archivem Plzeň, Archivem bezpečnostních složek, Libri prohibiti, ale také Českou tiskovou kanceláří a Českou televizí. Obdobná spolupráce byla navázána i s přímými aktéry, např. Miroslavem Antonem, Janou Petrovou, Martinou Samkovou, Michalem Šamanem, Leošem Motlem. Velké poděkování patří též fotografům, kteří zachytili tyto autentické okamžiky, např. Radovanu Koderovi, Jaroslavu Hausnerovi či Vladislavu Vítkovi a Divadlu J. K. Tyla. Unikátní 8 mm němý film z revoluční Plzně poskytl Václav Holeček.