Podzimní cyklus přednášek 2018

 

 

P Ř E D N Á Š K Y

pro veřejnost

 

2. října 2018

ÚNOR 1948 V PLZNI

Přednáší PhDr. Jakub Šlouf, Ph.D.
Ústav pro studium totalitních režimů, Národní archiv Praha

 

16. října 2018

OBLASTNÍ VELITELSTVÍ SBORU NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI V PLZNI A ÚNOR 1948 VE SVĚTLE DOKUMENTŮ SOA V PLZNI

Přednáší Mgr. Tomáš Herajt
Policie ČR

 

30. října 2018

URBANISTICKÁ VIZE A REALITA PLZNĚ V LETECH 1948–1968

Přednáší Ing. arch. Petr Domanický
Západočeská galerie v Plzni


13. listopadu 2018

PRAŽSKÉ JARO. KRIZE KOMUNISTICKÉHO REŽIMU V ČESKOSLOVENSKU 1968

Přednáší PhDr. Petr Blažek, Ph.D.
Ústav pro studium totalitních režimů Praha

 

27. listopadu 2018

JOSEF KARDINÁL BERAN – DLOUHÁ CESTA K NÁVRATU

Přednáší Stanislava Vodičková, DiS.
Ústav pro studium totalitních režimů Praha


Přednášky se konají vždy od 16:30 hod. v sále Velkého klubu Magistrátu města Plzně, nám. Republiky 1 (radnice). Vstup volný!