Jarní cyklus přednášek 2020

 


P Ř E D N Á Š K Y

pro veřejnost

 

3. března 2020

ARCHEOLOGIE ZANIKLÉHO ŘÍMSKÉHO MĚSTA CASTRUM NOVUM A JEHO OKOLÍ (střední Lazio, Itálie)

Přednáší Mgr. Klára Preusz
ZČU v Plzni, Katedra archeologie

 

17. března 2020 !ZRUŠENO!

ZA POZNÁNÍM KAVKAZU A STŘEDNÍ ASIE S KATEDROU ARCHEOLOGIE ZČU V PLZNI

Přednáší PhDr. Josef Hložek, Ph. D.
ZČU v Plzni, Katedra archeologie

 

31. března 2020 !ZRUŠENO!

NEANDRTÁLCI A MODERNÍ LIDÉ V IBÉRII NA PŘELOMU STŘEDNÍHO A MLADÉHO PALEOLITU

Přednáší Mgr. Lukáš Friedl, Ph. D.
ZČU v Plzni, Katedra antropologie

 

7. dubna 2020 !ZRUŠENO!

ČESKOSLOVENSKÉ STOPY V MAROKU NAPŘÍČ 20. STOLETÍM

Přednáší Mgr. Jan Pěchota
ZČU v Plzni, Katedra blízkovýchodních studií 
 


Přednášky se konají vždy od 16:30 hod. v Petákově sále Magistrátu města Plzně, nám. Republiky 1 (radnice). Vstup bezbariérový a volný!