Jarní cyklus přednášek 2019

 

 

P Ř E D N Á Š K Y

pro veřejnost

 

5. března 2019

ARCHEOLOGIE ČESKOSLOVENSKÉHO URANOVÉHO "GULAGU"
Terénní výzkum táborů z konce 40.–50. let 20. století na Jáchymovsku

Přednáší doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D.
ZČU v Plzni, Katedra archeologie

 

19. března 2019

PRVNÍ SVOBODNÉ VOLBY V PLZNI V ROCE 1919 A JUDR. JOSEF PATEJDL

Přednáší PhDr. Karel Řeháček
Státní oblastní archiv v Plzni

 

2. dubna 2019

JAN HEJTMÁNEK. ZA NÁRODNÍ SVOBODU, ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A OCHRANU PAMÁTEK

Přednáší PhDr. Dagmar Hudecová

 

16. dubna 2019

VE SLUŽBÁCH SPRAVEDLNOSTI, POPRAVČÍ MIMOŘÁDNÉHO LIDOVÉHO SOUDU V PLZNI BOHUMIL KARAS

Přednáší Mgr. Tomáš Herajt
Policie ČR

 


Přednášky se konají vždy od 16:30 hod. v sále Velkého klubu Magistrátu města Plzně, nám. Republiky 1 (radnice). Vstup volný!