Fotografie z archivní noci

Archiv města Plzně se u příležitosti 150. výročí svého založení a zároveň jako příspěvek k Mezinárodnímu dni archivů připojil k plzeňské Muzejní noci, která proběhla 31. května 2019. Archiv veřejnosti představil některé své archiválie týkající se především „devítkových“ roků v naší historii (návštěva Jiřího z Poděbrad v Plzni 1459, první návštěva T. G. Masaryka ve funkci prezidenta v Plzni 1919, vznik Skupova Spejbla 1919, okupace 1939, sametová revoluce 1989 aj.).

Do archivu při této příležitosti zavítalo přibližně 200 Plzeňanek a Plzeňanů.


Knižní záložky připomínající 150. výročí Archivu města Plzně