Dvě archivářky oceněny

Ve dvoraně Českého muzea hudby v Praze byly v úterý 7. dubna 2015 vyhlášeny výsledky 18. ročníku celostátní soutěže Média na pomoc památkám (cena Prix non pereant) za rok 2014, kterou pořádá občanské sdružení Pro Bohemia spolu se Syndikátem novinářů České republiky.

Média na pomoc památkám
je titul soutěže pro novináře, kteří cítí naléhavost potřeby zachování kulturního dědictví, a to movitého i nemovitého, ať už je jeho vlastníkem kdokoliv. Smyslem soutěže je povzbudit a ocenit nejvýznamnější publicistické počiny, které burcují nejen vládu, parlament, odborné instituce, ale především občanskou veřejnost s cílem vyvolat spoluodpovědnost za kulturní dědictví a probouzet povědomí občanů o kulturní minulosti této země. Soutěž je vyhlašována každoročně. Jsou při ní oceňována publicistická díla dokumentující péči o kulturní dědictví, především ta, která se obracejí k široké občanské veřejnosti. V soutěži se hodnotí původní články, rozhlasové i televizní relace a internetové portály, které byly zveřejněny vždy od 1. ledna do 31. prosince příslušného roku. Původním publicistickým dílem se rozumí to, které bylo zveřejněno poprvé v daném roce.

Velmi potěšující a pro nominované zcela překvapující bylo získání třetího místa v kategorii publicistika, které obdržely dvě archivářky Archivu města Plzně Bc. Alena Skalová, DiS., a PhDr. Jitka Janečková za série článků v časopise Vítaný host v Plzeňském kraji. V této kategorii zvítězila Hana Voděrová, vydavatelka časopisů Vítaný host na Šumavě a v Českém lese a Vítaný host v Plzeňském kraji, dále šumavský spisovatel Jaroslav Pulkrábek z Horní Vltavice, ředitel Městského kulturního střediska Vimperk, za seriál Zbořené kostely Šumavy (Vítaný host na Šumavě a v Českém lese).

Z Plzeňáků ocenění v dané kategorii (rozhlas) posbíraly také pořady Českého rozhlasu Plzeň (Miroslav Buriánek, Tamara Salcmanová a Dominik Mačas).

Foto Miroslav Raška