Do Historického víkendu 2018 se opět zapojil i Archiv města Plzně

Do Historického víkendu 2018 se opět zapojil formou tvůrčích dílen i Archiv města Plzně


I Historický víkend 2018 byl obohacen o stánek Archivu města Plzně, kde si malí návštěvníci mohli po tři dny hravou formou vyzkoušet své znalosti a vědomosti o městě Plzni, ale i svoji zručnost a kreativitu.
Úkoly byly dle tématu celého historického víkendu zaměřené především na období 1. republiky. Připomněly československé a české prezidenty i osobnosti a pohádkové postavičky spojené s tímto obdobím (Spejbl a Hurvínek, Ferda mravenec, Pejsek a Kočička). Rozlohu prvorepublikového Československa si děti mohly ověřit při skládání mapy.
Do luštění osmisměrek, křížovek či určování snímků prezidentů se mnohdy zapojili i rodiče či prarodiče. Věkové spektrum, které tvůrčí dílny oslovily, tak bylo vlastně daleko širší.
U dětí se favoritem stala výroba pečeti, záložky do knihy, psaní násadkovým perem, výroba papírových loutek či pohlednice s plzeňskou tematikou.
A i když nám počasí letos úplně nepřálo, v průběhu víkendu se ve stánku archivu vystřídalo na 150 dětí.


Archiv města Plzně se touto akcí připojil k oslavám Mezinárodního dne archivů, který připadl právě na sobotu 9. 6. 2018.