Archivní noc

U příležitosti 150. výročí svého založení a zároveň jako příspěvek k Mezinárodnímu dni archivů se Archiv města Plzně připojí k plzeňské Muzejní noci, která proběhne 31. května 2019.
Archiv ve svých prostorách ve Veleslavínově ul. 19 představí veřejnosti některé své archiválie týkající se především „devítkových“ roků v naší historii (návštěva Jiřího z Poděbrad v Plzni 1459, první návštěva T. G. Masaryka ve funkci prezidenta v Plzni 1919, vznik Skupova Spejbla 1919, okupace 1939, sametová revoluce 1989 aj.).
Návštěvníci si budou moci vybrané prostory archivu s nainstalovanými archiváliemi prohlédnout od 17 do 22 hodin.
Vstup zdarma, přístup přes budovu radnice. Předchozí objednání není nutné.