Archiv města Plzně žádá plzeňskou veřejnost o pomoc při rozšiřování svých fondů

 

Archiv města Plzně žádá plzeňskou veřejnost o pomoc při rozšiřování svých fondů.

Máte-li doma různé písemné dokumenty, publikace, plakáty, pohlednice, korespondenci, osobní doklady, sbírku výstřižků, odborné rukopisy, výpisky, osobní deníky, mapy, plány, kresby, grafické listy, fotografie nebo jiné kinodokumenty, můžete je darovat městskému archivu a obohatit tak jeho fondy o další historicky cenný materiál.

Upřednostňujeme dokumenty týkající se:

·       historie města či regionu,

·       osob, které se profesně či z vlastního zájmu podílely na kulturním, politickém, právním, hospodářském či vědeckém životě ve městě,

·       plzeňských spolků a dobrovolných organizací.

 

Bližší informace:

Archiv města Plzně, Veleslavínova 19, 306 32 Plzeň

tel.: 378 032 600, mail: archiv@plzen.eu

kontaktní osoba: Jana Slámová

 

Děkujeme i za budoucí generace.

Mgr. Adam Skála

městský archivář