Archiv města Plzně spustil digitální archiv

Archiv města Plzně u příležitosti 150. výročí svého založení spustil digitální archiv. Toto databázové rozhraní umožňuje skrze dálkový přístup studium archivních fondů uložených v Archivu města Plzně, jim přiřazených archivních pomůcek, digitalizátů archiválií a informací z programu pro evidenci archiválií (PEvA).

Digitalizáty budou postupně přiřazovány k jednotlivým inventárním záznamům, které tvoří hlavní obsah archivní pomůcky (např. inventáře) k danému archivnímu fondu. Archivní pomůcky vznikají od 50. let 20. století do současnosti, což samo o sobě naznačuje, že jejich kvalita a vypovídací hodnota nemusí být vždy stejná. Z rozsáhlých, stovky svazků čítajících řad archivních pomůcek, jimiž náš archiv disponuje, byly zatím vybrány a připraveny pro zveřejnění jen ty nejdůležitější.

https://digiarchiv.plzen.eu/