Naše aktivity

Sborník Minulostí západočeského kraje

Archiv města Plzně se podílí na výzkumu dějin Plzně a regionu. Ediční činnost byla zahájena v letech 1958–1960 vydáváním sborníku s plzeňskou i regionální historickou tematikou s názvem Minulostí Plzně a Plzeňska, od roku 1962 pod názvem Minulostí západočeského kraje. Mimo tuto ediční řadu vycházejí další příležitostné publikace.

Ostatní publikace

Kromě Sborníku Minulostí západočeského kraje vydává Archiv města Plzně i další publikace, např. sborníky mimo ediční řadu, Dějiny Plzně v datech či Dějiny města Plzně 1–3.

Výstavy

Archiv města Plzně připravuje v nepravidelných intervalech také výstavy, zpravidla v mázhausu radnice. V roce 2015 se konala výstava Plzeň - Prvních pět století, v roce 2016 Plzeň v období velkých změn 1788–1918, v roce 2017 byly prezentovány nejcennější archiválie - archivní kulturní památky uložené v Archivu města Plzně a v roce 2018 výstava Okupace 68 Plzeň či ojedinělé vystavení rukopisu J. K. Tyla Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka ve spolupráci s Odborem prezentace a marketingu u příležitosti stého výročí republiky.

Přednášky

Prezentace výsledků historického výzkumu dějin nejen Plzně, ale též širšího regionu a českých dějin obecně probíhá v rámci cyklů přednášek pro veřejnost. První přednášky se konaly již v letech 1956–1958, později byly po desetileté odmlce obnoveny a probíhají pravidelně od roku 1969.

Digitální projekty

Archiv města Plzně se podílí na digitálních projektech, např. Historický atlas města Plzně, projekt Veduty či Pilsna Digitalis.

Pro veřejnost

Archiv města Plzně se pravidelně připojuje ke Dni otevřených dveří v rámci Mezinárodního dne archivů, podílí se aktivní účastí na Historickém víkendu a na cyklu autorských čtení.